Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,950 56,250
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,250
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,658.93 26,928.21
GBP 29,526.13 29,824.38
JPY 215.64 217.81
Chứng khoán
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%
Ngày 22/10, cửa hàng App Store có 18 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 14.1 mới.
Ngày 21/10, cửa hàng App Store có 18 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 21/10, cửa hàng Google Play Store có 29 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Hôm 19/10, facebook cho ra mắt một phần mềm dịch thuật mới, có thể dịch bất kỳ ngôn ngữ nào trong số 160 ngôn ngữ, mà không cần dựa vào tiếng Anh.
Ngày 20/10, cửa hàng App Store có 18 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 20/10, cửa hàng Google Play Store có 22 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 19/10, cửa hàng Google Play Store có 22 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 19/10, cửa hàng App Store có 19 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 18/10, cửa hàng App Store có 19 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 18/10, cửa hàng Google Play Store có 22 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 17/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 16/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 16/10, cửa hàng App Store có 19 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Để căn giữa layer trong Photoshop chúng ta có rất nhiều cách khác nhau, có thể di chuyển bằng chuột hoặc sử dụng ngay các công cụ căn chỉnh trong Photoshop.
Ngày 15/10, cửa hàng App Store có 19 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 15/10, cửa hàng Google Play Store có 20 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 14/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 14/10, cửa hàng App Store có 22 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 13/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 13/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 12/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 12/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 11/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 11/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 10/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 10/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 9/10, cửa hàng App Store có 22 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Thuật ngữ SEO là các từ hoặc cụm từ dùng để mô tả các yếu tố, hành động, thuật toán liên quan đến lĩnh vực SEO website.
Ngày 8/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.