Thứ hai, 19/08/2019

Lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng 100.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

Thứ sáu, 09/11/2018 | 23:02 GMT+7

P.V

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2019.
Lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng 100.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019
Từ khóa:
id news:165196