Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ hai, 18/01/2021

Từ khóa: LUẬT DOANH NGHIỆP

Bỏ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh... là những chính sách mới được áp dụng từ 7/2020.

Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, trong đó có quy định tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp “lao đao”. Vậy, doanh nghiệp nên chọn phá sản hay giải thể?

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những điều kiện thành lập riêng nhất định nhưng để thành lập doanh nghiệp cá nhân, tổ chức phải đạt 6 yêu cầu dưới đây.

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.