Vàng Mua Bán
SJC HN 45,850 46,520
SJC HCM 45,850 46,500
DOJI AVPL / HN 45,850 46,250
DOJI AVPL / HCM 45,900 46,400
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 25,037.66 25,290.57
GBP 29,495.81 29,793.75
JPY 205.09 207.16
Chứng khoán
VNIndex 882.19 -16.25 -1.84%
HNX 109.58 0.31 0.29%
UPCOM 55.52 0.18 0.32%
Thứ sáu, 28/02/2020

Từ khóa: LUẬT CƯ TRÚ

Xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khi tính thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng.
Một người sinh sống, làm việc, học tập… ở những địa điểm khác nhau ngoài địa chỉ đăng ký thường trú thì có thể đăng ký tạm trú nhiều nơi được không?
Trường hợp đã đăng ký thường trú tại một nơi cố định nhưng chuyển chỗ ở đi nơi khác thì trong thời hạn bao lâu phải chuyển hộ khẩu?
Sổ hộ khẩu không chỉ có ý nghĩa để xác định nơi đăng ký thường trú cá nhân, còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều giao dịch trong đời sống.