Lợi nhuận quý III giảm gần 90% nhưng thép Pomina vẫn hoàn thành 80% kế hoạch 2018

Chủ nhật, 28/10/2018 | 18:26 GMT+7

NGUYỄN DUY

Dù doanh thu có tăng nhưng giá vốn chiếm 97% doanh thu nên lợi nhuận thuần giảm 88% và lãi ròng giảm 89%, thu được 31 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 với kết quả lợi nhuận bất ngờ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý III đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thép tiêu thụ nội địa và doanh thu phế phẩm, phế liệu giảm đáng kể, còn doanh thu thép xuất khẩu tăng gấp đôi.

Giá vốn thép trong kỳ tăng cao dẫn đến giá vốn chung tăng 16%, ghi nhận 3.354 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp do đó giảm hơn 66%, chỉ đạt 116 tỷ đồng.  Ở mảng hoạt động tài chính, doanh thu cao gấp 4 lần cùng kỳ với hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 17%, ghi nhận 55,5 tỷ đồng, chi phí lãi vay chiếm 51,4 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, POM đạt doanh thu thuần 10.105 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 
9 tháng đầu năm, POM đạt doanh thu thuần 10.105 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 8,7 tỷ đồng và 28 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 11% và 19%. Dù doanh thu có tăng nhưng giá vốn chiếm đến 97% doanh thu nên kết quả kinh doanh quý III của POM bị chùn lại. Lợi nhuận thuần theo đó giảm 88% và lãi ròng giảm 89%, thu được 31 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 10.105 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 401 tỷ đồng, giảm 22% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 400 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý III còn 1.511 tỷ đồng, giảm 438 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu là giảm giá trị tồn kho nguyên liệu và tồn kho phôi thành phẩm. Theo giải trình của POM, quý III là mùa xây dựng thấp điểm nên lượng bán giảm, lợi nhuận giảm. Ngoài ra, biến động giá nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh kỳ này.

Từ khóa: