Vàng Mua Bán
SJC HN 55,050 55,570
SJC HCM 55,050 55,550
DOJI AVPL / HN 54,950 55,450
DOJI AVPL / HCM 55,000 55,600
Chứng khoán
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%

Lợi nhuận của Ngân hàng ACB tăng mạnh nhờ cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro

NGUYỄN DUY 23:42 | 23/10/2018

Lợi nhuận trước thuế của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 4.776 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm 2018.

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2018 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 3.772 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 0,84%. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 7.424 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 33% trong khi chi phí hoạt động dịch vụ tăng 54%. 

AC
Hết tháng 9, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 4.776 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm 2018.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% ở mức 1.075 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng đến 71% đạt mức 308 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 47 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 50% chỉ còn hơn 186 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng gấp đôi đạt hơn 898 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 4.776 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 56% chỉ còn chiếm hơn 660 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của ACB gấp 2,5 lần, đạt gần 3.772 tỷ đồng. 

Riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 59%, chiếm hơn 214 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của ACB gấp 2,2 lần đạt lần lượt 1.625 tỷ đồng và 1.309 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của ACB đạt hơn 312.778 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 11% và 12%, đạt lần lượt 267.975 tỷ đồng và 219.080 tỷ đồng, thực hiện được 95% kế hoạch năm. 

Nợ xấu của ACB trong 9 tháng đầu năm tăng 33% so với hồi đầu năm, trong khi nợ nghi ngờ giảm 18% thì nợ có khả năng mất vốn tăng đến 60%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 0,84% so với 0,71% hồi đầu năm.

Từ khóa:
id news:164715