Lo thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cắt giảm tỉ lệ giao dịch ký quỹ

Thứ ba, 16/01/2018 | 11:00 GMT+7

NGUYỄN DUY

Nhà đầu tư chỉ được vay margin tối đa 40%, giảm 10% so với mức 50% đang áp dụng. Điều này sẽ giúp thị trường chứng khoán quản lý được rủi ro.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi đến các công ty chứng khoán về việc góp ý đưa tỉ lệ ký quỹ ban đầu đối với hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) không được thấp hơn 60%. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ chỉ được vay margin tối đa là 40%, giảm 10% so với mức 50% đang áp dụng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, diễn biến thị trường chứng khoán thời gian qua có sự tăng trưởng mạnh về chỉ số và quy mô giao dịch. Dự kiến, tỉ lệ ký quỹ ban đầu đối với hoạt động giao dịch ký quỹ trở về tỉ lệ kỹ quỹ đã áp dụng trước đây là do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 60%. 

Do đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017. Uỷ ban Chứng khoán đề nghị các công ty chứng khoán đóng góp ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch kỹ quỹ nói trên. 

Việc giảm tỉ lệ đánh margin sẽ giúp thị trường chứng khoán an toàn hơn.
Việc giảm tỉ lệ đánh margin sẽ giúp thị trường chứng khoán an toàn hơn.

Dự thảo mới đồng nghĩa với việc siết dòng vốn cho vay margin. Hiện nay, theo quy chế giao dịch ký quỹ tại Quyết định 87/QĐ-UBCK, tỉ lệ ký quỹ ban đầu do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 50%. Còn tỉ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 30%.

Đề xuất này của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khoảng hơn một tháng sau khi cơ quan quản lý này đề nghị các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định về giao dịch ký quỹ, tăng trưởng kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, không được thực hiện dịch vụ tài chính khác khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trước đó, vào ngày 27/12/2017, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87.

Theo đó, phạm vi bị cắt margin liên quan đến thuế được thu hẹp lại. Nếu như trước đây chỉ cần có kết luận vi phạm hành chính từ cơ quan thuế là cổ phiếu bị cắt margin ngay thì quy định mới chỉ còn áp dụng cho hành vi trốn thuế, gian lận thuế hay không chấp hành.

Những trường hợp trước đây như kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, chậm nộp... sẽ không bị cắt margin. Ngoài ra, trường hợp có quyết định khởi tố bị can của cơ quan tiến hành tố tụng đối với công ty niêm yết thì cổ phiếu đó sẽ không được margin.

Trước đây, theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán quy định công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế thì cổ phiếu của công ty đó sẽ không đủ điều kiện được margin.

Kể từ ngày có hiệu lực, Quyết định 87 đã khiến nhiều doanh nghiệp niêm yết bị cắt margin bất ngờ do vi phạm về thuế như TDH, APC, KSH, HHC, PGS, PVG, NTL, HU3, VAT, MAS…

Từ khóa: