Vàng Mua Bán
SJC HN 48,450 48,920
SJC HCM 48,450 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,850
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 24,744.62 24,994.57
GBP 27,623.18 27,902.20
JPY 209.35 211.46
Chứng khoán
VNIndex 852.74 0.0 0.0%
HNX 107.04 0.0 0.0%
UPCOM 54.24 -0.07 -0.13%

LienVietPostBank phát hành thêm 10% cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 9.769 tỷ đồng

TUYẾT HƯƠNG 09:04 | 08/06/2019

LienVietPostBank sẽ chi hơn 884 tỷ đồng để phát hành 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn điều lệ lên 9.769 tỷ đồng.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-LienVietPostBank (LPB) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian thực hiện là trong năm nay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguồn vốn để thực hiện sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ năm 2018 (588 tỷ đồng), lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển sang (237 tỷ) và thặng dư vốn cổ phần 63 tỷ đồng.

LPB chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
LPB chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Tổng lợi nhuận và thặng dư vốn được phân phối cho cổ đông là hơn 884 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 10%. Với vốn điều lệ hiện tại 8.881 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến tăng vốn lên 9.769 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 190.000 tỷ, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỷ đồng. Dư nợ thị trường 1 đạt khoảng 140.000 tỷ và huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt khoảng 165.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng xin chấp thuận việc LienVietPostBank chuyển giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại HOSE. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Còn trong quý I năm 2019, tổng tài sản LPB đạt 181.901 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.401 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Trong kỳ, LienVietPostBank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 133 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt 511 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2018 ở mức 507 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2019, cho vay khách hàng gần 123.758 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng cũng gần bằng cùng kỳ năm 2018 và đạt hơn 125.843 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của ngân hàng cuối quý I năm 2019 ở mức 1.682 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ mức 1,41% hồi đầu năm xuống còn 1,36%.

Từ khóa:
id news:176634