Vàng Mua Bán
SJC HN 55,150 55,670
SJC HCM 55,150 55,650
DOJI AVPL / HN 55,200 55,550
DOJI AVPL / HCM 55,200 55,600
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,532.40 26,800.40
GBP 29,065.21 29,358.80
JPY 211.97 214.11
Chứng khoán
VNIndex 902.63 -1.35 -0.15%
HNX 132.2 0.46 0.35%
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42%

Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 20/5 - 26/5/2020

P.V 17:06 | 18/05/2020

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 20/5 - 26/5/2020, trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện Lý do mất điện
20/05/2020 Mất điện một phần Phường 8 R19DC1 Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 4 Q29OP039R, Q29OP025D  Từ 08h30 đến 09h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 15 G19DP039D Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 15 J39KP012D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 4 Q29OP039R, Q29OP025D  Từ 18h00 đến 18h30 Sửa chữa điện
21/05/2020 Mất điện một phần Phường 4 Q29FC2 Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 1 Q29OP003D Từ 08h30 đến 09h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 1 Q29OP003D Từ 18h00 đến 18h30 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 12, Phường 13 G19LP191D, G19OP072D  Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 13  G19LP014D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
22/05/2020 Mất điện một phần Phường 1  Q29OD Từ 08h00 đến 08h05 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 9 R19DA11 Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 11  G19GP085D Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 11  G19GP064D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 3 Q29OP007D Từ 08h30 đến 12h30 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 15 J9JP033D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
23/05/2020 Mất điện một phần Phường 12 G19CP038D Từ 08h00 đến 12h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 4, Phường 12 Q29FP058D Từ 12h30 đến 16h30 Sửa chữa điện
25/05/2020 Mất điện một phần Phường 13  G19PP004D Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 12 G19CP189D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 1 Q29OD Từ 08h00 đến 08h30 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 1 Q29OD Từ 18h00 đến 18h30 Sửa chữa điện
26/05/2020 Mất điện một phần Phường 10, Phường 11  R19NP026D, G19JP120D  Từ 09h00 đến 13h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 11  G19GP019D Từ 13h00 đến 17h00 Sửa chữa điện
Mất điện một phần Phường 12 G19OB2 Từ 08h00 đến 08h05 Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Từ khóa:
id news:202402