Giá vàng Mua Bán
Vàng SJC 41.22 41.47
Vàng nữ trang 24 K 40.65 41.45
Tỷ giá VND
EUR Euro 26.360,12
JPY Yên Nhật 216,20
USD Đô Mỹ 23.240,00
Chứng khoán
VNIndex 963.56 0.29 0.03%
HNX 102.5 0.13 0.13%
UPCOM 55.86 -0.05 -0.09%

Lịch cúp điện tại Long An từ ngày 17-23/8

VI AN (t/h) 15:46 | 15/08/2019 GMT+7

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 17-23/8 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Long An thông báo như sau:

Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

Ngày: Thứ Bảy 17/08/2019

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần xã Mỹ Lệ

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Mỹ Lệ

Sửa chữa điện

CẦN GIUỘC

08h00 - 11h00

Một phần Ấp Phước Hưng Xã Phước Lâm

Sửa chữa điện

11h30 - 13h00

Một phần ấp 1,2 xã Long An

Sửa chữa điện

TÂN TRỤ

07h30 - 09h30

Ấp 3,4,5 xã Quê Mỹ Thạnh Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

THẠNH HÓA

07h30 - 16h30

Ấp Bến Kè, ấp Nước Trong, ấp Voi Đình - xã Thủy Đông và Một phần Khu Phố 3, Khu Phố 4 - thị Trấn Thạnh Hóa

Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

VĨNH HƯNG

08h30 - 09h10

Một phần Khu phố 2, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

09h30 - 11h00

Một phần Ấp Bàu Nâu, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

13h00 - 13h40

Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

14h00 - 14h40

Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

15h00 - 15h30

Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

Ngày: Chủ Nhật 18/08/2019

BẾN LỨC

06h00 - 17h00

Một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

Một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

Một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

Một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

Một phần huyện Bến Lức

Sửa chữa điện

08h00 - 16h00

Một phần KCN Phúc Long

Sửa chữa điện

09h00 - 14h00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

Sửa chữa điện

CẦN ĐƯỚC

07h00 - 17h30

1 phần KCN Thuận Đạo, xã Long Định, 1 phần xã Long Cang

Sửa chữa điện

THỦ THỪA

06h00 - 17h30

một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa

Sửa chữa điện

07h30 - 16h00

một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa

Sửa chữa điện

08h00 - 15h00

một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa

Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Hai 19/08/2019

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần xã Tân Trạch

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Tân Trạch

Sửa chữa điện

TÂN HƯNG

08h00 - 10h00

Một phần ấp Bưng Ràm xã Hưng Điền B

Sửa chữa điện

10h30 - 11h30

Một phần ấp Gò Pháo, Bưng Ràm xã Hưng Điền B

Sửa chữa điện

13h00 - 14h00

Một phần ấp Gò Pháo, Bưng Ràm xã Hưng Điền B

Sửa chữa điện

14h30 - 15h30

Một phần ấp Gò Pháo xã Hưng Điền B

Sửa chữa điện

VĨNH HƯNG

07h30 - 16h30

Một phần Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Ấp Tà Nu, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Ba 20/08/2019

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần khu 1B Thị trấn Cần Đước

Sửa chữa điện

10h00 - 11h30

1 phần ấp 6 xã Phước Tuy; khu 1B, 1C Thị trấn Cần Đước

Sửa chữa điện

1 phần Ấp Nhà Thờ xã Tân Lân; khu 1B, 1C thị trấn Cần Đước

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Tân Lân

Sửa chữa điện

CẦN GIUỘC

08h00 - 10h00

Một phần Ấp Tân Điền Xã Long Thượng,

Sửa chữa điện

10h30 - 11h30

Một phần Xã Long Phụng

Sửa chữa điện

CHÂU THÀNH

07h00 - 16h30

Một phần ấp 4,7 Xã Phước Tân Hưng

Sửa chữa điện

08h00 - 10h00

Một phần ấp 1 xã Hòa Phú

Sửa chữa điện

TÂN THẠNH

08h00 - 16h00

Ấp Phụng Thớt, Kinh Đứng, Xóm Cò và ấp Kinh 915 xã Nhơn Ninh

Sửa chữa điện

TÂN TRỤ

07h30 - 11h00

Ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Tư 21/08/2019

BẾN LỨC

08h30 - 11h30

Một phần ấp 5-6 xã An Thạnh

Sửa chữa điện

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần xã Long Sơn

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Long Sơn

Sửa chữa điện

TÂN THẠNH

08h00 - 16h00

Ấp Kinh Giữa xã Nhơn Ninh; ấp 4, 6 xã Tân Ninh

Sửa chữa điện

TÂN TRỤ

08h00 - 09h00

Ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

10h00 - 11h30

Ấp Bình Lợi xã Đức Tân Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

THẠNH HÓA

08h00 - 11h30

Một phần ấp Nhơn Xuyên, ấp Trà Cú - xã Thuận Nghĩa Hòa

Sửa chữa điện

VĨNH HƯNG

14h00 - 14h30

Một phần Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

14h50 - 15h10

Một phần Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

15h50 - 16h20

Một phần Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Năm 22/08/2019

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần xã Long Hựu Tây

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Long Hựu Tây

Sửa chữa điện

ĐỨC HÒA

08h00 - 12h00

một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Sửa chữa điện

TÂN TRỤ

07h30 - 11h00

Ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

08h00 - 09h45

Ấp Bình Đông, Bình Tây, Bình Hòa xã Bình Trinh Đông Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

13h00 - 16h00

Ấp Bình Đức xã Bình Lãng Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Sáu 23/08/2019

CẦN ĐƯỚC

08h00 - 10h00

1 phần xã Phước Đông

Sửa chữa điện

13h00 - 15h00

1 phần xã Long Hựu Đông

Sửa chữa điện

TÂN TRỤ

07h30 - 11h00

Ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

13h00 - 16h00

Ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An

Sửa chữa điện

VĨNH HƯNG

14h30 - 15h00

Một phần Ấp Xóm Mới, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

15h20 - 16h20

Một phần Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

Sửa chữa điện

Từ khóa:
id news:181575