Vàng Mua Bán
SJC HN 47,050 48,070
SJC HCM 47,050 48,050
DOJI AVPL / HN 47,000 47,800
DOJI AVPL / HCM 46,800 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,350.00 23,380.00
EUR 24,861.33 25,112.45
GBP 28,366.08 28,652.61
JPY 210.00 212.12
Chứng khoán
VNIndex 697.65 17.42 2.5%
HNX 97.88 2.27 2.32%
UPCOM 48.63 0.0 0.0%

Lịch cúp điện quận Tân Bình từ ngày 21-26/11

VI AN (t/h) 17:41 | 18/11/2019

Điện lực Tân Bình (TP.HCM) sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 21-26/11 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

21/11/19

 Một phần Phường 9, Phường  15

G19DP089D, R19EP112D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

25/11/19

Một phần Phường 12 

B1JDP008D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

Một phần P.07 

R19JP112D

Từ 09h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

Một phần P.12 

G19CP145D

Từ 13h00 đến 15h00

Sửa chữa điện

26/11/19

Một phần Phường 6, Phường 7

R19JA3

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

Một phần Phường 4, Phường 5, Phường 7, Phường 11 

Q29OP012D, Q29OP006R, Q29OP005D, Q29OP004D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

Một phần Phường 11 

Q29OP009D 

Từ 09h00 đến 09h05

Sửa chữa điện

Một phần Phường 11 

Q29OP009D 

Từ 13h00 đến 13h05

Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454

Từ khóa:
id news:189307