Vàng Mua Bán
SJC HN 50,150 50,620
SJC HCM 50,150 50,600
DOJI AVPL / HN 50,200 50,500
DOJI AVPL / HCM 50,250 50,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,459.18 25,716.34
GBP 28,430.32 28,717.49
JPY 209.20 211.31
Chứng khoán
VNIndex 871.21 -5.25 -0.6%
HNX 115.66 -0.5 -0.44%
UPCOM 57.16 0.38 0.67%

Lịch cúp điện quận Tân Bình từ ngày 13-19/11

VI AN (t/h) 17:23 | 12/11/2019

Điện lực Tân Bình (TP.HCM) sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 13-19/11 trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

13/11/19

  Một phần Phường 12

G19CP147N

Từ 08h30 đến 10h30

Sửa chữa điện

G19CP144D, G19CP143D

Từ 09h00 đến 12h00

Sửa chữa điện

 Một phần Phường 9

R19DP163D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

14/11/19

Một phần Phường 4, Phường 11, Phường 15

G19DP122D,G19JP062D, Q29KP064D, Q29KP065D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

15/11/19

Một phần Phường 6

U29DP040D, U29DP004 

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

16/11/19

Một phần Phường 4

U29NP046D, U29DP021D, U29DP010D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

17/11/19

Một phần Phường 9

R19DP144D, R19DP162D, R19DP163D, R19DP154D, R19DP146D, R19DP192D 

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

18/11/19

Một phần Phường 15

G19KP146D

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

19/11/19

Một phần Phường 15

G19DP110D 

Từ 09h00 đến 13h00

Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454

Từ khóa:
id news:188835