Lịch cúp điện ở quận 10 từ ngày 28-30/11

Chủ nhật, 25/11/2018 | 17:09 GMT+7

LAN ANH

Từ 28-30/11, Điện lực Phú Thọ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động của hệ thống điện ở quận 10.

Công ty Điện lực Phú Thọ xin trân trọng thông báo, trong thời gian từ 28/11/2018 đến ngày 4/12/2018, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Kính đề nghị quý khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hoá đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Lịch cúp điện ở các phường trong quận 10 từ ngày 28-30/11
Lịch cúp điện ở các phường trong quận 10 từ ngày 28-30/11

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch và tạm ngưng cung cấp điện đột xuất  đều có  thông báo trên Website tại địa chỉ: https://evnhcmc.vn Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, xin quý khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày 28/11/2018:

R19IC055D, R19CC263Dmột phần phường 14 quận 10 và  một phần phường 6 quận 11 từ 9h đến 11h.

Ngày 29/11/2018:

Q29NC032D một phần phường 15 quận 10  từ 10h30 đến 11h30.

Ngày 30/11/2018:

C19KC050D một phần phường 16 quận 11  từ 9h đến 11h.

Từ khóa: