Vàng Mua Bán
SJC HN 48,470 48,870
SJC HCM 48,470 48,850
DOJI AVPL / HN 48,500 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,850
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,200.00 23,230.00
EUR 24,801.52 25,052.04
GBP 27,745.15 28,025.40
JPY 209.00 211.11
Chứng khoán
VNIndex 869.13 10.09 1.16%
HNX 110.49 1.35 1.22%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%

Lịch cúp điện huyện Hóc Môn từ ngày 1/4 - 6/4/2020

P.V 19:00 | 29/03/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì lưới điện từ ngày 1/4 - 6/4/2020.

Điện lực Hóc Môn thông báo từ ngày 1/4 - 6/4/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

01/04/2020

Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông

H29JR037D, H29JR040D

Từ 08h30 đến 09h30

Sửa chữa điện

Một phần ấp Trung Mỹ Tây, ấp Trung Chánh và ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh

H39AR008D

Từ 09h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

03/04/2020

Một phần ấp Đông Lân xã Bà Điểm

N19BR615D

Từ 09h00 đến 10h00

Sửa chữa điện

Một phần ấp Nam Lân xã Bà Điểm

N19CR014D

Từ 10h30 đến 11h30

Sửa chữa điện

Một phần ấp Mỹ Hòa 2 và ấp Mỹ Hòa 4, xã Bà Điểm

B29LR027D

Từ 13h00 đến 14h00

Sửa chữa điện

06/04/2020

Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

B29MR130D

Từ 09h00 đến 10h00

Sửa chữa điện

Một phần ấp Tiền Lân xã Bà Điểm

B29MR068D

Từ 10h30 đến 11h30

Sửa chữa điện

Một phần ấp Tiền Lân xã Bà Điểm

B29CR261D

Từ 13h00 đến 14h00

Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

Từ khóa:
id news:198563