Vàng Mua Bán
SJC HN 55,080 55,570
SJC HCM 55,080 55,550
DOJI AVPL / HN 55,020 55,380
DOJI AVPL / HCM 55,000 55,450
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,256.78 26,522.00
GBP 28,831.37 29,122.60
JPY 212.62 214.77
Chứng khoán
VNIndex 911.72 3.45 0.38%
HNX 133.09 1.57 1.18%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%

Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 1/7 đến 7/7/2020

P.V 21:25 | 27/06/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 1/7 đến 7/7/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm Thời gian mất điện Lý do mất điện
1/7/2020 Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn. H29FR031D  Từ 09h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Tam Đông và ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn. C39GR008D Từ 14h00 đến 16h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp 6,. xã Xuân Thới Thượng. H29HR074D Từ 09h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp 1 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn. Một phần ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì. H29JR146D  Từ 14h00 đến 15h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 1 và ấp Thới Tứ 2,  xã Thới Tam Thôn. H29FR120D  Từ 13h30 đến 14h00 Sửa chữa điện
2/7/2020 Một phần ấp Nam Thới xã Thới Tam Thôn và một phần KP8 Thị trấn Hóc Môn. H29CR226D Từ 09h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì. H29HR116D Từ 14h00 đến 15h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn và một phần ấp 6, xã Đông Thạnh. C39DR010D Từ 14h00 đến 16h00 Sửa chữa điện
3/7/2020 Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn. H29GR038D Từ 09h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Nhị Tân, ấp Nhị Tân 1 và ấp Dân Thắng 1,  xã Tân Thới Nhì. H29JR107D  Từ 14h00 đến 15h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn. B29MR147D  Từ 12h00 đến 14h00 Sửa chữa điện
Một phần Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông. H39CR040D  Từ 08h30 đến 09h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm. B29LR056D  Từ 09h30 đến 10h00 Sửa chữa điện
7/7/2020 Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. N19HR036D  Từ 08h30 đến 09h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn. N19JR059D  Từ 10h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Thới Tứ và ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn. H29IR004D  Từ 14h00 đến 15h00 Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

Từ khóa:
id news:205767