Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/6 và 15/6

VY PHẠM (t/h) 14:11 | 10/06/2019

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày 14/6 và 15/6.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày 14/6 và 15/6 như sau:

Ngày

Điện Lực

Mã trạm BA

Tên trạm BA

Giờ BĐ

Giờ KT

14/06/19

ĐL Hải Châu

AC53AAAQ

THỌ NHƠN

7:30

13:00

AC53AAEV

KIỐT LÊ ĐẠI HÀNH 2

7:30

14:30

ĐL Liên Chiểu

HC53HHO4

Hoà Khánh 7

6:00

8:30

HC53HHOQ

Hoà Khánh 4

6:00

9:00

HC53HHOS

Khu TT Thành Đội

6:00

9:00

HC53HN21

KDC Phước Lý T3

6:00

9:00

HC53HN27

TBA Yên Thế

6:00

9:30

ĐL Cẩm Lệ

VC53VVT3

Thôn Nam Sơn

7:00

11:30

VC53VVTT

KDC Khuê Trung T1

14:00

17:00

VC53VW29

Bình Thái 5

6:30

12:30

15/06/19

ĐL Cẩm Lệ

VC53VU34

Hồ Nguyên Trừng T3

7:30

10:00

Từ khóa:
id news:176759