Vàng Mua Bán
SJC HN 55,950 56,470
SJC HCM 55,950 56,450
DOJI AVPL / HN 55,900 56,400
DOJI AVPL / HCM 55,950 56,350
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,758.34 27,028.63
GBP 29,666.22 29,965.88
JPY 215.70 217.88
Chứng khoán
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%
Thứ sáu, 23/10/2020

Sự kiện: Lịch cúp điện Đà Nẵng

Tin mới cập nhật

Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 20/7 - 21/7/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 12/7 - 16/7/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện từ ngày 7/7 đến 9/7/2020 tại Đà Nẵng.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 27/4 - 29/4/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 26/4/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 21/4 - 24/4/2020 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 12/1 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 9/1 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 6/1 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 3/1 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 4/1 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 23/12 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 22/12 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 20/12 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng ngày 17/12 cập nhật mới nhất.