Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,750 56,200
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,376.50 26,642.93
GBP 29,198.52 29,493.45
JPY 214.71 216.88
Chứng khoán
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%
Thứ bảy, 31/10/2020

Từ khóa: LỊCH CHIẾU

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hải Phòng ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Cần Thơ ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đà Nẵng ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Bình Dương ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 1/11 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Bình Dương ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Cần Thơ ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đà Nẵng ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hải Phòng ngày 31/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gửi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Hải Phòng ngày 30/10 ở tất cả các rạp.