Vàng Mua Bán
SJC HN 55,830 56,350
SJC HCM 55,830 56,330
DOJI AVPL / HN 55,950 56,250
DOJI AVPL / HCM 55,900 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,658.93 26,928.21
GBP 29,526.13 29,824.38
JPY 215.64 217.81
Chứng khoán
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 141.92 1.06 0.74%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%
Thứ sáu, 23/10/2020

Từ khóa: LỊCH CHIẾU PHIM TPHCM

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 23/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 22/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 21/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 20/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 19/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 18/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 17/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 16/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 15/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 14/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 13/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 12/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 11/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 10/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 9/10 ở tất cả các rạp.