Lịch chiếu phim TP.HCM ngày 14/6/2019

Thứ ba, 11/06/2019 | 15:42 GMT+7

MỘC MIÊN (t/h)

Lịch chiếu phim TP.HCM ngày 14/6/2019 tại BHD Star Cineplex 3/2, Galaxy Kinh Dương Vương, Galaxy Cinema Quang Trung...

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      19:20, 14:45  
Chúa Tể Godzilla      21:45, 12:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      13:55, 21:10, 15:45, 12:5, 17:35, 8:55, 19:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      18:20, 20:30, 11:45, 16:10, 10:10, 13:55, 22:40  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:55  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      11:30, 16:15, 21:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      13:0, 20:45  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      15:15, 17:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:15, 13:30, 22:30, 20:15, 15:45, 18:0  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      15:30, 10:30, 13:0  
Chúa Tể Godzilla      14:15, 9:15, 17:0, 19:30, 21:0, 11:45, 22:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      12:15  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30, 9:30, 15:0, 17:15, 19:15, 18:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      12:0, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 9:45  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      18:50, 11:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      13:20, 9:40, 15:10, 17:30, 19:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      20:50, 16:35  
Phi Vụ Nữ Quyền      18:40, 23:5  
Yêu Nhầm Sếp Bự      14:0  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      17:25, 14:30, 11:50, 20:10  
Chúa Tể Godzilla      21:45, 14:40, 11:0, 12:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      15:35, 20:0, 18:10, 17:30, 13:50, 12:0, 10:15, 19:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      15:10, 17:10, 9:40, 19:20, 21:30, 22:35, 16:10, 13:35, 12:20  
Yêu Nhầm Sếp Bự      10:0  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      16:20, 13:15, 19:0, 10:40, 8:45  
Chúa Tể Godzilla      19:45, 9:0, 13:0, 15:30, 22:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      17:20, 12:35, 20:25, 15:35, 14:35, 13:40, 10:55, 19:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      15:20, 11:10, 8:40, 20:50, 23:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      23:30  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Chúa Tể Godzilla      13:15, 15:45  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      9:0  

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      20:35, 16:30, 10:30, 14:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      11:30, 16:30, 19:0, 21:30, 9:0, 14:0  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:30, 16:30, 14:30, 20:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      16:30, 19:0, 14:0, 11:30, 9:0, 21:30  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      20:0  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:30, 16:30, 14:30, 20:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:30, 19:0, 14:0, 21:30, 16:30  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      20:30  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      18:0  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30, 15:30, 19:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      16:30, 11:30, 21:30  
Từ khóa: