Lịch chiếu phim TPHCM ngày 12/6/2019

MỘC MIÊN (t/h) 13:09 | 10/06/2019

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 12/6/2019

Đống Đa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      16:0, 18:0, 9:20  
Aladdin      21:45, 19:25, 11:20  
Ngôi Đền Kỳ Quái      15:15, 17:20, 21:55  
Chúa Tể Godzilla      9:30, 10:40, 11:50, 12:40, 13:40, 15:5, 19:30, 20:45, 21:35  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      8:35, 15:45, 17:25  
Gấu Trúc Về Nhà      14:10, 17:55  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 10:20, 11:5, 12:0, 17:15, 19:5, 20:0, 13:40  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      10:10, 12:15, 13:0, 14:20, 15:10, 16:25, 18:30, 19:35, 20:35, 21:40  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:10  
Aladdin      8:50, 21:30, 14:0  
Ngôi Đền Kỳ Quái      8:20, 19:0, 22:0  
Chúa Tể Godzilla      11:30, 10:0, 9:0, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 20:0, 21:30  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      11:40, 21:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 19:30, 20:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:40, 10:10, 11:0, 11:40, 12:30, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:20, 17:10, 18:0, 18:40, 19:30, 20:20, 21:0, 21:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      16:30, 19:0  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      12:30  
Aladdin      9:30, 19:30  
Chúa Tể Godzilla      9:50, 15:0, 17:30, 20:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      14:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 11:10, 13:10, 14:0, 15:10, 17:10, 19:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:30, 12:0, 16:30, 17:0, 19:0, 21:30, 21:0  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      12:10, 16:45  
Aladdin      14:20, 9:45, 16:50, 18:15, 21:25  
Chúa Tể Godzilla      9:55, 12:25, 14:55, 17:25, 19:55, 21:45, 22:35  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:15, 11:5, 12:0, 12:55, 13:50, 14:40, 16:25, 18:10, 19:0, 20:0, 20:50  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 14:35, 15:40, 17:50, 19:15, 19:55, 20:45, 22:5, 22:55  
Yêu Nhầm Sếp Bự      15:45, 9:40, 22:25  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      13:0, 10:50  
Aladdin      8:10, 15:30  
Chúa Tể Godzilla      20:20, 12:30, 8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:30, 22:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      18:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:30, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:30, 20:0, 21:0, 9:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 10:0, 11:30, 13:10, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 18:10, 19:0, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20  
Yêu Nhầm Sếp Bự      10:30  

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:10  
Ngôi Đền Kỳ Quái      14:10, 18:50, 21:10  
Chúa Tể Godzilla      21:30, 15:40, 20:20, 9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      16:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 9:20, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 18:20, 20:40, 18:40, 16:40, 14:40, 12:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:30, 9:30, 10:50, 11:50, 13:20, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      21:20  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      8:40, 11:30, 17:0  
Ngôi Đền Kỳ Quái      13:40, 22:20  
Chúa Tể Godzilla      8:50, 11:10, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30, 17:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 10:10, 12:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:30, 9:30, 11:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:50, 18:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 12:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      19:50  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      17:50  
Chúa Tể Godzilla      19:30, 10:30, 15:10  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      13:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 20:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      12:0, 9:40, 14:20, 16:40, 19:0  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      15:30, 18:50, 20:0, 9:45, 12:0  
Chúa Tể Godzilla      14:0, 18:0, 22:20, 10:40  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 11:50, 13:40, 18:0, 19:0, 20:30, 16:40  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:30, 11:45, 15:40, 21:15, 22:30, 23:10, 13:15, 18:30  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:35, 14:30, 20:50, 23:30, 12:10, 16:40  
Yêu Nhầm Sếp Bự      16:30, 20:45, 23:0, 14:15  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      10:0, 12:25, 14:40, 17:5, 19:15, 20:0, 21:40  
Chúa Tể Godzilla      10:0, 22:25  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:40, 10:35, 11:30, 13:15, 15:0, 16:45, 18:35, 19:30, 20:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 17:0, 18:15, 20:25, 21:15, 22:10, 22:40  
Phi Vụ Nữ Quyền      14:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:20  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      8:55, 11:0, 13:20, 14:40, 17:0, 18:20, 20:30  
Chúa Tể Godzilla      8:45, 10:10, 15:0, 17:10, 19:30, 19:40, 22:0, 22:35  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      12:40, 14:55, 22:5  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 11:15, 12:55, 13:20, 14:30, 15:40, 16:40, 17:30, 19:10, 20:50, 22:45  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:50, 10:20, 11:10, 12:25, 14:35, 16:10, 18:25, 19:45, 20:40, 22:0, 23:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      7:50, 12:20, 17:25  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      14:35, 17:0, 23:0, 19:30, 12:0, 9:30  
Ngôi Đền Kỳ Quái      16:50, 10:50  
Chúa Tể Godzilla      12:30, 10:0, 15:0, 17:25, 18:50, 20:0, 20:50, 22:30, 23:20  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      8:35, 12:50  
Gấu Trúc Về Nhà      8:25, 15:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:10, 13:50, 22:5, 21:20, 19:10, 17:30, 15:40, 10:30, 8:50  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:25, 15:30, 16:40, 17:45, 19:0, 19:50, 21:5, 22:0, 23:10, 23:45  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:20, 17:0, 13:40, 20:20  
Chúa Tể Godzilla      14:20, 19:40, 21:0, 9:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      12:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      19:0, 9:10, 11:10, 11:40, 13:10, 15:10, 16:20, 17:10, 18:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      18:30, 9:0, 11:30, 13:50, 16:10, 20:50  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:30, 21:50  
Ngôi Đền Kỳ Quái      12:0  
Chúa Tể Godzilla      10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 19:20, 21:30  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      14:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 10:0, 11:20, 13:40, 14:50, 16:0, 17:0, 18:20, 19:40, 20:40, 22:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      17:10  
Từ khóa:
id news:176751