Vàng Mua Bán
SJC HN 50,150 50,620
SJC HCM 50,150 50,600
DOJI AVPL / HN 50,150 50,450
DOJI AVPL / HCM 50,180 50,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,459.18 25,716.34
GBP 28,430.32 28,717.49
JPY 209.20 211.31
Chứng khoán
VNIndex 871.21 -5.25 -0.6%
HNX 115.66 -0.5 -0.44%
UPCOM 57.16 0.38 0.67%

Lịch chiếu phim TP.HCM ngày 11/8/2019

MỘC MIÊN [t/h] 07:00 | 10/08/2019

Lịch chiếu phim TP.HCM ngày 11/8/2019 tại các rạp: Lotte, CGv, Galaxy...

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      14:15  
Điều Ba Mẹ Không Kể      21:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 9:0, 9:30, 11:15, 11:45, 12:15, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:45, 17:15, 17:45, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:15, 13:0, 17:30, 21:15  
Lối Thoát Trên Không      12:0, 22:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 10:45, 15:15, 16:15, 19:45, 22:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:45, 16:45, 19:0  

CGV Celadon Tân Phú

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      11:50, 17:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 9:30, 10:30, 11:50, 12:20, 13:20, 14:40, 15:10, 16:10, 17:30, 18:0, 19:0, 20:15, 20:45, 21:45, 22:15  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:20, 14:50  
Lối Thoát Trên Không      12:40, 13:30, 17:10, 19:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:20, 15:50, 20:20, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:10, 15:0, 17:20, 19:50  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:45  
Điều Ba Mẹ Không Kể      9:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 9:30, 10:0, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:30, 18:30  
Lối Thoát Trên Không      9:15, 16:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:45, 15:15, 19:45, 20:45, 22:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:30, 13:0, 17:30  

CGV Pandora City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:0, 18:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:0, 11:30, 12:40, 13:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:40, 21:40, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:20, 17:20  
Lối Thoát Trên Không      10:50, 15:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:10, 12:50, 15:30, 17:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:40, 15:0, 19:20  

CGV Crescent Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:10, 14:20, 19:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 9:10, 9:50, 11:15, 11:55, 12:35, 14:0, 14:40, 15:20, 16:45, 17:25, 18:5, 19:30, 20:10, 20:50, 22:15, 22:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:0, 16:10  
Lối Thoát Trên Không      9:0, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:55, 16:50, 21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:40, 13:50, 18:20, 20:30, 22:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:5  

CGV C.T Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:20, 22:30  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      11:10, 11:50, 12:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:0, 18:30  
Lối Thoát Trên Không      9:50, 14:10, 16:20, 20:40, 22:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:40, 14:50, 17:10, 19:20, 21:30  

CGV Hùng Vương Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:30, 17:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:20, 13:10, 16:0, 18:50, 21:40  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:45, 11:50, 18:30, 20:20  
Lối Thoát Trên Không      14:10, 15:15, 20:10  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      16:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:30, 12:50  

CGV Liberty Citypoint

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:40  
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:50, 11:0, 12:30, 13:50, 15:10, 15:40, 16:30, 17:50, 18:20, 19:10, 20:30, 21:0, 21:50, 23:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:45  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 13:45, 15:55, 20:15, 22:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:0, 11:40, 18:10, 23:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:10, 13:30, 21:15, 23:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      12:10, 14:30, 19:0  

CGV Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      13:15, 19:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:15, 10:0, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 14:50, 15:30, 16:15, 16:50, 17:40, 18:15, 19:40, 20:10, 21:0, 21:30, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:15, 14:40  
Lối Thoát Trên Không      11:10, 17:50  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:5, 15:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 11:20, 12:30, 15:50, 17:0, 19:10, 22:55  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:50, 11:0, 18:0, 20:0  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:15, 16:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      10:15, 19:0  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:45, 13:15, 16:45, 21:15  
Lối Thoát Trên Không      17:40  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      14:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 11:10, 13:15, 15:30, 19:45, 20:45, 22:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:30, 11:45, 14:0, 18:30  
Những Cánh Én Đầu Tiên      11:0, 22:0  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      16:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      13:35, 17:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:30, 10:45, 11:15, 13:30, 14:0, 16:45, 19:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:30, 11:0  
Lối Thoát Trên Không      8:45, 13:15, 15:50, 20:15  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:15, 15:30, 19:0, 20:30, 21:15  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:45, 18:15  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      14:20  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10, 16:10, 18:20, 21:10, 23:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:50, 14:20, 16:35, 18:50  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     12:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:20, 12:30  
Lối Thoát Trên Không      14:10, 16:50, 19:10, 21:20, 23:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:10, 14:10, 19:25, 21:20  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 12:10, 14:40, 16:10, 19:10, 20:30, 21:20, 22:40, 23:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:40, 17:0, 23:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      10:0, 11:5, 13:5, 18:20  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:45, 14:15  
Điều Ba Mẹ Không Kể      20:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:45, 11:20, 12:15, 13:30, 14:45, 15:40, 16:35, 17:55, 19:15, 20:20, 21:5, 21:45, 22:30  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:35, 11:35, 13:50, 15:20, 19:5  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:30, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10  
Lối Thoát Trên Không      11:30, 17:15, 20:30, 23:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      16:0, 22:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 18:10, 20:10, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:35, 13:20, 17:5, 19:5  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:45, 15:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      17:10, 20:15  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:40, 10:0, 11:0, 12:25, 13:25, 14:50, 15:50, 18:30, 19:30, 20:10, 21:15, 22:0, 22:40  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     10:40, 14:50, 18:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:0, 10:50, 13:0, 15:0, 16:30, 23:40  
Lối Thoát Trên Không      13:0, 17:0, 23:5  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:10, 18:15, 21:10, 23:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      8:45, 12:45, 14:15, 16:20, 17:20, 19:10, 21:0, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:45, 11:5, 12:20, 19:15  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:20, 23:10  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:40, 16:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0, 23:0  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     8:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:20, 18:50  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:20, 14:50, 17:20, 20:50, 22:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:10, 13:10, 15:10, 19:10, 21:10  

CGV Aeon Bình Tân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      18:40  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:20, 11:0, 13:40, 15:40, 16:20, 18:20, 19:0, 21:0, 21:40  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     12:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:10, 14:20, 15:10  
Lối Thoát Trên Không      11:10, 13:15, 19:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      16:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:10, 15:30, 17:40, 19:50, 21:10, 21:40, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:40, 12:50, 17:15  

CGV Saigonres Nguyễn Xí

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:20, 17:20, 19:50  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:10  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:40, 12:20, 13:20, 15:0, 17:40, 20:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:40  
Lối Thoát Trên Không      10:0, 14:30, 18:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      12:50, 15:10, 19:0, 21:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:0, 16:20  

CGV Vincom Đồng Khởi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      10:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      8:50, 13:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      11:0, 13:10, 13:40, 15:50, 16:20, 18:30, 19:0, 20:50, 21:40, 22:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:10, 17:45  
Lối Thoát Trên Không      12:20, 14:30, 16:0, 23:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:40, 18:50, 21:50, 23:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 11:5, 11:40, 13:30, 15:40, 18:10, 20:20, 21:10, 23:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:55, 16:40, 19:50  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      12:30, 17:0  
Điều Ba Mẹ Không Kể      12:15, 19:0, 22:10  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:0, 9:0, 10:0, 10:45, 11:45, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:45, 16:15, 17:15, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      8:15, 10:20, 12:45, 15:20, 19:45, 21:55  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 14:40, 16:45, 21:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 11:45, 17:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:15, 14:50, 19:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      9:0, 16:45, 18:0  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Vua Sư Tử      9:30  
Điều Ba Mẹ Không Kể      14:10, 20:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:40, 9:30, 10:30, 11:20, 12:15, 13:15, 14:0, 15:0, 16:0, 16:40, 17:45, 19:20, 20:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:0, 15:30, 18:40  
Lối Thoát Trên Không      16:30, 19:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      8:30, 22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 13:20, 17:40, 19:45, 21:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:10, 21:50  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:25  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:35, 10:5, 13:50, 15:30, 17:5, 19:15, 20:0, 21:35, 22:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      10:0, 11:10, 12:35, 18:0  
Lối Thoát Trên Không      12:10, 14:10, 18:20, 19:35, 20:20, 22:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:15, 10:0, 11:55, 18:35, 21:45  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      12:5, 16:10, 20:30, 22:35  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      17:10  

CGV SC VivoCity

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      8:45, 9:45, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:45, 22:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:10, 18:10  
Lối Thoát Trên Không      8:30, 11:10, 13:40, 16:0, 17:50, 20:20, 22:35  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:0, 13:20, 15:30, 20:0, 22:10  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:45  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     9:0  
Lối Thoát Trên Không      10:45, 14:45, 19:0, 21:0  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:0, 13:15, 15:15  

CGV Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      16:50  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:50, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 17:0, 17:50, 19:40, 20:30, 22:20  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:20  
Lối Thoát Trên Không      10:10, 14:40, 19:20, 21:30  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:40  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:30, 15:50, 20:15, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:20  

CGV Hoàng Văn Thụ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể      11:20  
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      11:30, 12:10, 13:40, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:0, 20:10, 22:10  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:20  
Lối Thoát Trên Không      14:30, 16:40, 20:50  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:15  
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật     15:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      11:0  
Lối Thoát Trên Không      11:15, 16:45  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      9:0, 13:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:0, 16:15, 20:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:15, 13:0  
Những Cánh Én Đầu Tiên      9:45, 15:30  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:15  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:0  
Lối Thoát Trên Không      13:0  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      10:0, 14:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      11:45, 16:15  
Những Cánh Én Đầu Tiên      15:0  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:0, 11:45, 12:45, 14:30, 17:45, 19:30  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      16:15  
Lối Thoát Trên Không      9:30, 20:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:30, 11:45, 15:30, 17:15, 18:30, 20:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      14:0  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15  
Lối Thoát Trên Không      10:45, 16:15, 21:15  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      11:30, 15:45, 18:0, 20:0, 22:0  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:45, 11:45, 13:45, 16:0, 18:15, 20:15, 22:30  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:15, 14:30  

CGV Thảo Điền Pearl

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      10:10, 11:10, 11:40, 13:0, 13:50, 14:20, 15:0, 15:40, 16:30, 17:0, 17:40, 19:10, 19:40, 20:20, 21:50  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      13:40, 18:0  
Lối Thoát Trên Không      12:10, 20:30, 22:10  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      10:40, 11:30, 12:45, 14:15, 15:50, 16:30, 18:20, 20:0, 20:45, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      10:0, 18:40  

CGV Pearl Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:25, 10:40, 12:10, 13:30, 15:0, 16:20, 17:50, 19:10, 20:40, 22:5  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:10  
Lối Thoát Trên Không      11:40, 13:50, 20:20  
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện      12:50  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 19:0, 20:10, 21:10, 22:20  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      8:50, 10:50  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      19:30, 22:5  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      9:30, 10:20, 11:30, 12:20, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw      9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 20:0, 21:0  
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết      12:30, 17:0  
Lối Thoát Trên Không      10:15, 14:45, 21:30  
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm      11:45, 14:0, 19:15, 20:45  
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích      9:30, 16:15, 18:30  
Từ khóa:
id news:181087