Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 11/6/2019

MỘC MIÊN (t/h) 13:09 | 10/06/2019

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 11/6/2019

CGV Thảo Điền Pearl

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      14:40  
Aladdin      11:50, 17:10  
Chúa Tể Godzilla      9:50, 12:30, 15:10, 17:45, 19:50, 20:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 9:40, 11:15, 12:10, 13:30, 14:30, 15:50, 16:50, 18:15, 19:20, 20:20, 21:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:20  

CGV Liberty Citypoint

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      16:30  
Aladdin      13:50  
Chúa Tể Godzilla      9:45, 12:30, 13:20, 16:0, 18:40, 21:30, 23:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:0, 11:55, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      0:5, 9:0, 11:15, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 21:20, 22:50, 23:40  
Yêu Nhầm Sếp Bự      10:55, 19:0  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      11:15  
Aladdin      10:15, 13:15, 15:45, 21:20  
Chúa Tể Godzilla      9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      15:0  
Gấu Trúc Về Nhà      9:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:30, 14:15, 16:15, 18:0, 19:40, 9:0, 10:45  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:20, 22:30, 12:45, 17:15, 19:15  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      14:45  
Aladdin      12:15  
Chúa Tể Godzilla      9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      10:0  
Gấu Trúc Về Nhà      16:45  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:45, 12:30, 16:15, 18:0, 19:45, 14:15  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:10, 20:15, 22:30, 10:30, 12:45, 15:0, 17:10, 19:15  

Đống Đa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      16:0, 18:0, 9:20  
Aladdin      21:45, 19:25, 11:20  
Ngôi Đền Kỳ Quái      15:15, 17:20, 21:55  
Chúa Tể Godzilla      15:5, 13:40, 12:40, 11:50, 10:40, 9:30, 19:30, 20:45, 21:35  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      8:35, 15:45, 17:25  
Gấu Trúc Về Nhà      14:10, 17:55  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 10:20, 11:5, 12:0, 17:15, 19:5, 20:0, 13:40  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      12:15, 10:10, 13:0, 14:20, 15:10, 16:25, 18:30, 19:35, 20:35, 21:40  

CGV CELADON TÂN PHÚ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 12:55  
Aladdin      10:15, 9:20, 12:0, 13:40, 14:40, 16:20, 17:30, 19:0, 20:10, 21:40  
Chúa Tể Godzilla      9:50, 11:10, 12:30, 14:0, 15:10, 16:40, 17:50, 19:30, 20:40, 22:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:50, 11:50, 12:30, 12:50, 14:0, 14:50, 15:20, 16:10, 16:50, 17:20, 18:20, 18:50, 19:40, 20:20, 21:0, 22:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      10:0, 11:0, 13:20, 14:45, 15:40, 18:0, 19:25, 20:20, 21:45, 22:40  
Phi Vụ Nữ Quyền      21:45, 17:20, 11:25, 8:55  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:10  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:0, 16:0  
Aladdin      9:45, 13:15, 18:30  
Chúa Tể Godzilla      9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      12:15, 22:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 11:15, 18:15, 20:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:30, 11:30, 13:30, 15:45, 18:0, 20:10, 22:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:10  

CGV Crescent Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:30  
Aladdin      8:50, 10:10, 11:30, 13:0, 14:10, 16:50, 18:20, 19:30, 21:15, 22:15, 22:50  
Chúa Tể Godzilla      10:20, 11:55, 14:40, 15:40, 17:20, 20:0, 22:40  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:55, 11:10, 12:50, 13:30, 15:10, 15:50, 17:30, 18:10, 19:50, 20:30, 22:10  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:0, 11:20, 16:0, 23:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      13:25, 22:20  

CGV Hùng Vương Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      11:30, 14:50  
Aladdin      11:20, 12:10, 17:15, 20:20  
Chúa Tể Godzilla      10:20, 11:50, 15:0, 16:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:50, 11:55, 15:0, 16:10, 19:0, 19:40, 20:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 9:30, 10:10, 12:30, 13:55, 14:30, 16:20, 17:10, 18:50, 19:30, 21:50  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:15, 22:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:40, 20:0  

CGV SC VivoCity

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:45  
Aladdin      18:20, 15:40, 14:35, 13:0, 10:20, 19:30, 21:0, 22:10  
Chúa Tể Godzilla      9:10, 11:10, 11:50, 14:30, 17:10, 18:30, 19:50, 21:10, 22:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      18:15, 16:15, 14:10, 12:10, 11:10, 9:10, 20:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:50, 10:0, 12:20, 13:10, 13:50, 14:40, 15:30, 16:10, 17:0, 17:50, 19:20, 20:10, 21:40, 22:30  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:50, 17:15  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:5, 22:20  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:10  
Aladdin      21:30, 14:0, 8:50  
Ngôi Đền Kỳ Quái      8:20, 19:0, 22:0  
Chúa Tể Godzilla      14:0, 12:30, 11:30, 10:0, 9:0, 15:0, 16:30, 17:30, 20:0, 21:30  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      11:40, 21:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 19:30, 20:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:40, 10:10, 11:0, 11:40, 12:30, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:20, 17:10, 18:0, 18:40, 19:30, 20:20, 21:0, 21:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      16:30, 19:0  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      12:30  
Aladdin      9:30, 19:30  
Chúa Tể Godzilla      9:50, 15:0, 17:30, 20:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      14:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 11:10, 13:10, 14:0, 15:10, 17:10, 19:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:30, 12:0, 16:30, 17:0, 19:0, 21:30, 21:0  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      10:0, 14:0  
Aladdin      15:30, 18:15, 21:30, 9:30, 12:0  
Chúa Tể Godzilla      22:0, 21:0, 19:30, 18:30, 16:45, 14:15, 11:45, 9:15, 13:0, 10:30  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      16:15, 22:30  
Gấu Trúc Về Nhà      12:15  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:30, 18:0, 18:45, 19:45, 20:45  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 19:10, 20:0, 21:15, 22:0, 14:45, 17:0  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      12:10, 16:45  
Aladdin      16:50, 18:15, 14:20, 9:45, 21:25  
Chúa Tể Godzilla      12:25, 9:55, 14:55, 17:25, 19:55, 21:45, 22:35  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      19:0, 13:50, 12:55, 12:0, 11:5, 9:15, 18:10, 16:25, 14:40, 20:0, 20:50  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 14:35, 15:40, 17:50, 19:15, 19:55, 20:45, 22:5, 22:55  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:40, 15:45, 22:25  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      13:0, 15:30, 10:50  
Aladdin      17:30, 12:30, 8:10, 15:30  
Chúa Tể Godzilla      10:0, 8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:30, 22:0, 20:20, 15:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      18:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:30, 20:0, 21:0, 9:0, 8:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      18:0, 9:0, 11:30, 13:10, 14:0, 16:30, 19:0, 20:0, 20:40, 22:20  
Yêu Nhầm Sếp Bự      10:30  

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:10  
Ngôi Đền Kỳ Quái      14:10, 18:50, 21:10  
Chúa Tể Godzilla      9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30, 20:20, 15:40  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      16:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 9:20, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 18:20, 21:40, 16:40, 14:40, 12:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:30, 9:30, 10:50, 11:50, 13:20, 14:10, 16:30, 18:50, 19:20, 21:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      21:20  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      12:35, 9:5, 17:0, 18:25, 20:35  
Ngôi Đền Kỳ Quái      15:0  
Chúa Tể Godzilla      10:5, 11:5, 15:55, 13:30, 19:35, 21:35, 22:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:30, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 20:45, 22:5, 22:55  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 18:0, 19:25, 20:10, 22:20, 9:5  
Yêu Nhầm Sếp Bự      17:10  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      8:40, 17:0  
Ngôi Đền Kỳ Quái      13:40, 22:20  
Chúa Tể Godzilla      17:20, 8:50, 11:10, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      11:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 12:10, 10:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:30, 9:30, 11:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:50, 18:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 12:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      19:50  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      17:50  
Chúa Tể Godzilla      19:30, 10:30, 15:10  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      13:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 20:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      12:0, 9:40, 14:20, 16:40, 19:0  

CGV Pandora City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      11:40, 14:20  
Chúa Tể Godzilla      10:20, 13:10, 15:50, 18:40, 21:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:10, 11:30, 12:15, 13:50, 14:30, 16:10, 18:30, 19:10, 20:50  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:50, 16:50, 21:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:15, 17:10  

CGV C.T Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:20, 12:0, 14:50, 17:30, 20:20, 23:0  
Chúa Tể Godzilla      9:10, 10:30, 11:50, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:40, 20:0, 21:20, 22:40  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 13:0, 13:40, 15:0, 15:40, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 21:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:20, 12:10, 13:40, 16:0, 18:20, 19:20, 20:40, 21:50, 23:0  
Phi Vụ Nữ Quyền      14:30, 21:40, 23:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:30, 16:50  

CGV Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:40, 14:50, 16:20, 20:0  
Chúa Tể Godzilla      10:30, 12:20, 14:10, 15:10, 16:50, 17:50, 19:30, 22:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 10:0, 10:40, 11:10, 12:10, 12:45, 13:10, 14:20, 15:15, 17:15, 18:0, 19:0, 19:50, 20:30, 21:10, 22:30, 23:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 11:20, 12:0, 13:40, 16:0, 17:30, 18:20, 19:15, 20:45, 22:5  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:45, 15:45  
Yêu Nhầm Sếp Bự      13:15, 23:5  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      15:30, 20:0, 9:45, 14:15, 18:55  
Chúa Tể Godzilla      10:45, 18:0, 22:20, 14:5  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 11:50, 13:40, 16:35, 18:0, 19:0, 20:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      13:20, 15:40, 18:25, 22:30, 23:10, 9:35, 11:50, 16:40, 21:20  
Phi Vụ Nữ Quyền      14:30, 20:50, 23:35, 12:10, 9:55  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:5, 20:45, 23:0, 16:35  

CGV Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:50, 12:45, 16:50, 22:5  
Chúa Tể Godzilla      9:10, 10:20, 13:0, 14:15, 15:40, 18:20, 19:30, 21:0, 22:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:40, 10:30, 12:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20, 22:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      11:50  

CGV Pearl Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:0, 11:30, 13:40, 16:20, 19:10, 21:40  
Ngôi Đền Kỳ Quái      11:25, 15:50, 20:20  
Chúa Tể Godzilla      11:40, 9:0, 14:20, 17:0, 19:40, 22:20  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      16:50, 22:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:20, 20:0, 22:5  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      15:20, 12:50, 10:30, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20, 22:20  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:10, 13:35, 18:5  
Yêu Nhầm Sếp Bự      11:0, 14:15, 21:30  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      10:0, 12:25, 14:40, 17:5, 19:15, 20:0, 21:40  
Chúa Tể Godzilla      10:0, 17:35, 22:25  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30, 10:35, 16:45, 15:0, 13:15, 9:40, 18:35, 19:30, 20:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 17:0, 18:15, 20:25, 21:15, 22:10, 22:40  
Phi Vụ Nữ Quyền      14:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:20  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      17:0, 8:55, 11:0, 13:20, 14:40, 18:15, 20:30  
Chúa Tể Godzilla      8:45, 20:20, 10:50, 15:0, 17:50, 19:30, 22:0, 22:30  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      22:45, 15:35, 12:20, 13:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 14:30, 11:15, 12:55, 13:20, 16:40, 17:25, 19:5, 20:45, 22:45, 15:45  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      11:10, 22:0, 23:0, 8:50, 10:20, 12:25, 14:35, 16:10, 18:25, 19:45, 20:40  
Yêu Nhầm Sếp Bự      8:30, 17:25, 10:0  

Cinebox 212

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:50, 14:20, 16:40, 18:20, 20:45  
Chúa Tể Godzilla      11:15, 12:0, 14:25, 16:50, 19:20, 20:45, 21:45  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      13:40, 16:0, 21:40  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:0, 19:50  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      11:0, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 19:40, 20:40, 21:50  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:30, 12:0, 14:35, 17:0, 19:30, 23:0  
Ngôi Đền Kỳ Quái      10:50, 16:50  
Chúa Tể Godzilla      10:0, 12:30, 15:0, 17:25, 18:50, 20:0, 20:50, 22:30, 23:20  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      8:35, 12:50  
Gấu Trúc Về Nhà      8:25, 15:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:50, 10:30, 12:10, 13:50, 15:40, 17:30, 19:10, 21:20, 22:5  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:25, 15:30, 16:40, 17:45, 19:0, 19:50, 21:5, 22:0, 23:10, 23:45  

CGV Aeon Bình Tân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:0, 13:15, 15:40, 18:0, 20:40  
Chúa Tể Godzilla      10:40, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 20:30, 22:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 10:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 15:50, 16:50, 18:20, 18:50, 20:0, 20:50, 21:50  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:50, 11:40, 16:25, 18:40, 21:10, 22:50  
Phi Vụ Nữ Quyền      10:30, 15:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      14:0, 17:30  

CGV Hoàng Văn Thụ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      15:5, 17:50, 22:30  
Chúa Tể Godzilla      9:30, 12:5, 13:50, 17:15, 18:50, 19:50, 22:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      13:10, 11:10, 9:10, 15:10, 15:50, 17:10, 19:10, 20:30, 21:10, 23:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:20, 10:40, 11:35, 13:0, 14:45, 16:30, 17:40, 20:0, 21:30, 22:10  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:0, 13:40  
Yêu Nhầm Sếp Bự      11:15  

CGV Saigonres Nguyễn Xí

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      10:20, 13:30, 14:40, 17:30, 20:10  
Chúa Tể Godzilla      10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 21:10  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 11:20, 13:0, 15:10, 16:10, 17:20, 19:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40, 21:20, 22:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:10  

CGV Vincom Đồng Khởi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:50, 17:50, 23:5  
Chúa Tể Godzilla      12:30, 15:15, 20:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:20, 11:20, 13:20, 15:30, 16:10, 17:35, 18:10, 19:30, 20:10, 21:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:30, 10:30, 11:45, 12:45, 14:0, 15:0, 16:15, 17:20, 18:30, 19:45, 20:50, 22:5, 23:10  
Phi Vụ Nữ Quyền      11:30, 23:30  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:5, 13:40, 22:10  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:20, 17:0, 13:40, 20:20  
Chúa Tể Godzilla      14:20, 19:40, 21:0, 9:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      12:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      19:0, 9:10, 11:10, 11:40, 13:10, 15:10, 16:20, 17:10, 18:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      18:30, 9:0, 11:30, 13:50, 16:10, 20:50  

Lotte Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:30, 21:50  
Ngôi Đền Kỳ Quái      12:0  
Chúa Tể Godzilla      10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 19:20, 21:30  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      14:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      20:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 12:30  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 10:0, 11:20, 13:40, 14:50, 16:0, 17:0, 18:20, 19:40, 20:40, 22:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      17:10  
Từ khóa:
id news:176750