Vàng Mua Bán
SJC HN 49,500 49,900
SJC HCM 49,500 49,880
DOJI AVPL / HN 49,570 49,770
DOJI AVPL / HCM 49,580 49,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,413.31 25,670.01
GBP 28,190.27 28,475.02
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 847.61 0.0 0.0%
HNX 111.55 0.0 0.0%
UPCOM 56.26 0.37 0.66%

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 10/7/2019

MỘC MIÊN (t/h) 14:32 | 10/07/2019

Lịch chiếu phim TPHCM ngày 10/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:50, 11:10, 17:30  
Ký Sinh Trùng      8:40, 15:0, 21:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      13:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 10:50, 19:30  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:0, 9:30, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50  

CGV Celadon Tân Phú

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:0, 19:0, 20:10  
Ký Sinh Trùng      9:0, 13:50, 15:25, 18:35, 21:20, 22:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:10, 11:40, 13:20, 14:30, 16:40, 21:10  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 20:0, 21:0, 22:20  
Người Nhện Xa Nhà      8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50  

Lotte Cinema Cộng Hòa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      12:40  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      16:50  
Ký Sinh Trùng      8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      19:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 14:40, 21:0  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:0, 17:50, 18:20, 19:10, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50, 22:20  

Galaxy Kinh Dương Vương

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:45, 13:45, 18:0  
Ký Sinh Trùng      9:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0, 22:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:45, 15:30, 19:45  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:0, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:0, 12:30, 13:15, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:0, 17:30, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:0, 22:30  

CGV Pandora City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:5, 15:0, 19:10  
Ký Sinh Trùng      10:0, 21:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:0, 10:50, 12:50, 17:10  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:0, 13:10, 17:40, 22:10  
Người Nhện Xa Nhà      8:55, 9:25, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:20, 21:40, 22:5  

CGV C.T Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:50, 12:0, 14:10, 18:20  
Ký Sinh Trùng      9:0, 10:50, 11:40, 14:20, 15:50, 17:0, 19:40, 20:50, 22:20  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      16:10, 20:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      13:30, 18:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40  

CGV Hùng Vương Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      18:40  
Ký Sinh Trùng      9:20, 14:40, 20:0, 22:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:30, 18:20, 21:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:15, 11:20, 13:45, 16:0, 20:30, 22:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:40, 12:10, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 15:50, 16:20, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50  

CGV Thảo Điền Pearl

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      14:0, 18:10  
Ký Sinh Trùng      11:10, 13:45, 16:20, 19:0, 21:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:10, 11:50, 16:0, 20:10  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      22:10  
Người Nhện Xa Nhà      10:0, 10:40, 11:30, 12:10, 12:40, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:50, 16:50, 17:20, 17:50, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 22:5  
Tay Đua Huyền Thoại      10:0  

CGV Thủ Đức

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:20  
Ký Sinh Trùng      8:50, 11:20, 14:0, 16:40, 19:20, 22:5  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      18:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:30, 13:45, 16:0, 20:30, 22:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50  
Tay Đua Huyền Thoại      9:5  

Lotte Cinema Cantavil

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 10:40, 12:30, 14:30, 16:30  
Ký Sinh Trùng      9:0, 9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 18:20, 19:40, 20:50  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30  

Lotte Cinema Phú Thọ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:50  
Ký Sinh Trùng      9:10, 21:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      13:50  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:50, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:50, 11:0, 11:40, 12:30, 13:40, 14:20, 15:10, 16:0, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:30  

Galaxy Cinema Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:30, 15:15  
Ký Sinh Trùng      9:0, 11:0, 13:30, 16:0, 17:15, 19:45, 22:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:15, 13:15  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30  

BHD Star Vincom Thảo Điền

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      13:5, 19:25  
Ký Sinh Trùng      10:20, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 21:10, 22:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:20, 16:50, 18:45  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:0, 14:50, 17:25, 20:40, 22:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:50, 10:35, 11:30, 12:15, 13:0, 13:55, 14:40, 15:30, 16:20, 17:5, 17:55, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:0, 22:45  

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      11:5, 14:40  
Ký Sinh Trùng      12:30, 17:0, 18:15, 19:30, 21:25  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:35, 16:20, 19:15  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:30, 10:40, 11:30, 12:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 22:30  
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 10:0, 11:30, 12:45, 13:30, 14:10, 15:0, 15:55, 16:35, 17:35, 19:0, 20:0, 20:40, 21:10, 22:0, 22:40  
Tay Đua Huyền Thoại      9:0  

CGV Aeon Bình Tân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:0, 12:10, 14:20  
Ký Sinh Trùng      9:40, 12:20, 15:0, 17:40, 20:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:0, 18:20  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      10:15, 14:50, 16:10, 17:0, 19:10, 21:20  
Người Nhện Xa Nhà      9:5, 10:20, 11:0, 11:40, 12:55, 13:40, 14:15, 15:30, 16:15, 16:50, 18:10, 19:0, 19:25, 20:20, 20:50, 21:30, 22:5  

CGV Hoàng Văn Thụ

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      14:40, 16:50  
Ký Sinh Trùng      9:20, 12:0, 19:15  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:20, 18:50  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      12:30, 14:30, 15:30, 20:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 10:0, 10:30, 12:10, 12:40, 13:10, 14:50, 15:50, 16:40, 17:30, 18:0, 18:30, 20:10, 20:40, 21:50, 22:50  

CGV Vincom Đồng Khởi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:35  
Ký Sinh Trùng      8:50, 10:50, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0, 22:40, 23:45  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:20, 12:30, 13:20, 15:30, 16:40, 17:30, 18:40, 19:30, 20:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:50, 14:30  
Vương Quốc Xe Đạp      8:55  
Người Nhện Xa Nhà      10:30, 11:0, 13:0, 13:35, 15:40, 16:10, 18:15, 18:45, 20:50, 21:20, 21:40, 23:20, 23:30  
Tay Đua Huyền Thoại      8:45  

Lotte Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:10, 12:10, 16:0, 17:45  
Vua Khủng Long: Phiêu Lưu Đến Vùng Núi Lửa      14:0  
Ký Sinh Trùng      9:0, 11:40, 14:20, 16:50, 19:40, 21:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 12:50, 15:0, 19:30, 22:20  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:20, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:0, 13:10, 13:50, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20  

Lotte Thủ Đức

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:30  
Ký Sinh Trùng      8:30, 11:0, 13:30, 16:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      13:40, 15:50, 18:0, 22:10  
Người Nhện Xa Nhà      8:30, 9:0, 10:0, 11:0, 11:40, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40  

CineStar Nguyễn Trãi

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu     17:10  
Ký Sinh Trùng      9:20, 10:40, 12:40, 15:20, 16:40, 18:20, 21:0, 23:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      8:30, 12:50, 15:0, 19:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:10, 10:30, 11:40, 13:40, 16:0, 20:40, 21:45, 23:0, 23:59  
Người Nhện Xa Nhà      8:20, 9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:20, 14:0, 14:40, 16:0, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 21:20, 22:0, 22:40, 23:55  

Galaxy Nguyễn Du

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:30, 12:0, 14:30, 16:0, 19:0, 22:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:15, 13:45, 18:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:0, 11:30, 17:0, 20:30, 22:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:45, 10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 14:0, 14:45, 15:45, 16:30, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:30, 22:15  

Galaxy Tân Bình

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:45, 15:30  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:45, 14:0, 18:15  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:15, 11:45, 13:15, 16:0, 20:15, 22:15  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 10:15, 11:15, 12:0, 12:45, 13:45, 14:30, 15:15, 16:15, 17:0, 17:40, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:0, 22:30  

BHD Star Cineplex 3/2

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:5, 12:35, 13:50, 15:5, 16:30, 17:30, 18:20, 20:0, 22:35  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      10:5, 16:20, 20:45, 22:45  
Người Nhện Xa Nhà      9:15, 10:0, 10:50, 11:40, 12:25, 13:15, 14:5, 14:50, 15:40, 17:15, 18:5, 19:0, 19:40, 20:30, 21:25, 22:5, 22:55  
Tay Đua Huyền Thoại      9:5, 12:10  

Đống Đa

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:40, 12:5, 14:10, 19:20, 21:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:15, 17:0, 18:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:30, 11:25, 12:10, 13:20, 14:15, 15:0, 16:30, 17:40, 19:40, 20:30, 21:35, 22:10  
Vương Quốc Xe Đạp      9:25, 16:10, 18:5  
Người Nhện Xa Nhà      9:20, 10:10, 11:0, 11:45, 12:30, 13:25, 14:30, 15:15, 15:55, 16:55, 18:20, 19:5, 19:45, 20:40, 21:30  

Lotte Cinema Diamond

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      20:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      17:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 10:0, 11:0, 12:10, 12:45, 13:45, 14:50, 15:20, 16:30, 17:30, 19:10, 20:0  

CGV Crescent Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:30, 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 15:5, 19:45, 22:5  
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 9:10, 10:10, 10:40, 11:20, 11:50, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:30, 16:0, 16:40, 17:10, 18:10, 18:40, 19:20, 19:50, 20:50, 21:20, 22:5, 22:30  
Tay Đua Huyền Thoại      8:45, 13:10, 22:40  

CGV SC VivoCity

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:50, 14:40, 19:20, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:20, 15:40, 17:15, 20:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      12:25, 13:25, 17:45, 22:5  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 22:20, 22:50  

CGV Liberty Citypoint

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      11:40, 12:45, 14:20, 15:30, 17:0, 18:10, 19:40, 22:20, 23:40  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      8:35, 10:40, 15:10  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:30, 10:50, 13:0, 19:20, 21:30, 23:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 10:45, 13:20, 16:0, 18:40, 20:45, 21:15, 23:20  
Tay Đua Huyền Thoại      8:50, 17:20  

BHD Star Cineplex Phạm Hùng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      11:0, 12:20, 15:10, 17:0, 20:20  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      14:45, 16:40, 17:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      9:40, 10:55, 12:55, 15:0, 18:20, 19:30, 21:35, 22:10  
Người Nhện Xa Nhà      9:55, 10:20, 11:40, 12:45, 13:30, 14:5, 15:10, 15:55, 16:30, 17:35, 18:35, 19:0, 19:40, 20:0, 21:0, 21:30, 22:25  
Tay Đua Huyền Thoại      11:20  

BHD Star Cineplex ICON 68

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      13:20, 15:45, 17:35, 19:30, 23:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      11:30, 13:30, 17:15, 19:15  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      14:20, 17:20, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:50, 10:45, 12:20, 13:15, 14:50, 16:30, 18:15, 19:0, 20:5, 20:45, 22:0, 22:35, 23:15  
Tay Đua Huyền Thoại      15:30, 15:50, 21:15, 23:35  

CGV Gò Vấp

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      10:10, 15:10, 20:0  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:10  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      17:50, 22:40  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:45, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40, 22:20  

CGV Pearl Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:30, 12:5, 14:40, 17:20, 22:10  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:10, 20:0  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15, 22:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:15, 22:40  
Tay Đua Huyền Thoại      9:10  

BHD Star Quang Trung

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:45, 12:15, 14:45, 17:0, 20:20, 21:20, 22:30  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:50, 15:45, 17:45, 19:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:45, 13:45, 17:15, 18:20, 19:20, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:30, 10:15, 11:0, 11:55, 12:40, 13:25, 14:20, 15:5, 15:50, 16:45, 17:30, 18:0, 18:35, 19:10, 19:40, 20:0, 20:30, 21:0, 21:35, 22:10, 22:50  
Tay Đua Huyền Thoại      16:50  

Mega GS Cao Thắng

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:40, 11:30, 13:55, 14:15, 16:40, 19:15, 20:0, 21:40, 23:35  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      9:30, 18:0  
HÙ!      22:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      8:25, 10:45, 12:10, 12:50, 14:55, 17:0, 21:30  
Vương Quốc Xe Đạp      9:10, 16:20  
Người Nhện Xa Nhà      8:40, 9:30, 10:30, 11:10, 12:0, 13:0, 13:40, 14:30, 15:25, 16:10, 17:0, 17:50, 18:35, 19:5, 19:35, 20:20, 21:0, 22:0, 22:50, 23:25  

CGV Saigonres Nguyễn Xí

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      12:50  
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:40, 15:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      17:50  
Người Nhện Xa Nhà      9:40, 10:0, 10:50, 11:30, 12:20, 12:40, 13:30, 14:10, 15:0, 15:20, 16:10, 16:50, 17:30, 18:0, 18:50, 19:30, 20:0, 20:15, 20:40, 21:30, 22:5  

Lotte Nowzone

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Ký Sinh Trùng      9:0, 18:30  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      14:10, 21:30  
Người Nhện Xa Nhà      9:10, 9:50, 10:30, 11:30, 11:50, 12:30, 13:20, 14:30, 15:10, 16:0, 16:20, 17:10, 17:50, 19:0, 19:50, 20:30, 21:0  

Cinebox 212

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Câu Chuyện Đồ Chơi 4      10:0, 18:40  
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về      11:0, 12:10, 13:10, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 19:40, 20:45, 21:50  
Người Nhện Xa Nhà      10:30, 11:50, 13:0, 14:20, 15:30, 17:50, 18:0, 19:25, 20:30, 21:45  
Từ khóa:
id news:178620