Vàng Mua Bán
SJC HN 55,830 56,350
SJC HCM 55,830 56,330
DOJI AVPL / HN 55,950 56,300
DOJI AVPL / HCM 55,900 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,658.93 26,928.21
GBP 29,526.13 29,824.38
JPY 215.64 217.81
Chứng khoán
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.0 0.0%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%
Thứ sáu, 23/10/2020

Từ khóa: LỊCH CHIẾU PHIM TPHCM MỚI NHẤT

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 10/10 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 12/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 11/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 10/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 9/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 8/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 7/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 6/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 5/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 3/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 2/9 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 31/8 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 30/8 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TPHCM ngày 29/8 ở tất cả các rạp.

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TPHCM ngày 28/8 ở tất cả các rạp.