Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,750 56,200
DOJI AVPL / HCM 55,850 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,376.50 26,642.93
GBP 29,198.52 29,493.45
JPY 214.71 216.88
Chứng khoán
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%
Thứ bảy, 31/10/2020

Sự kiện: Lịch chiếu phim TPHCM hàng ngày

Tin mới cập nhật

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 1/11 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 31/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 30/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 29/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 28/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 27/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 26/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 24/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 25/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 23/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 22/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 21/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 20/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 18/10 ở tất cả các rạp.
Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại TP.HCM ngày 19/10 ở tất cả các rạp.