Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 11/6/2019

MỘC MIÊN (t/h) 13:08 | 10/06/2019

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 11/6/2019

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      9:40, 12:35, 16:10  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      9:0, 11:35, 16:20, 20:50, 23:15  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      19:40  
Aladdin      9:20, 14:45, 12:30, 15:20, 20:10  
Chúa Tể Godzilla      9:20, 9:50, 11:15, 11:40, 13:15, 14:20, 15:40, 17:25, 18:20, 20:30, 21:55  
Gấu Trúc Về Nhà      18:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:10, 10:15, 14:10, 16:15, 19:0, 21:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:10, 10:20, 11:10, 12:45, 13:35, 15:10, 16:0, 17:5, 17:35, 18:25, 19:30, 20:0, 20:45, 22:25, 23:5  
Phi Vụ Nữ Quyền      19:10, 9:0, 12:0, 14:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:10, 18:0  

CGV Artemis

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Avengers: Hồi Kết      9:50, 13:20, 19:30  
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      12:15, 18:5  
Aladdin      13:10, 17:35  
Chúa Tể Godzilla      9:35, 14:50, 16:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:35, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 20:0, 22:5  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20  
Phi Vụ Nữ Quyền      15:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      10:35  

Rạp Platinum Garden Mall

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh      16:40  
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      18:40, 10:15, 12:25  
Aladdin      10:20, 18:55  
Chúa Tể Godzilla      10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 20:50  
Gấu Trúc Về Nhà      17:15, 14:35, 12:45  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      10:15, 12:0, 13:45, 14:35, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45  
Yêu Nhầm Sếp Bự      21:20, 14:30, 16:20  

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      14:20  
Aladdin      9:10, 14:50, 19:10  
Ngôi Đền Kỳ Quái      21:20  
Chúa Tể Godzilla      9:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      16:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 11:0, 11:50, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      16:30, 17:20, 21:10, 18:50, 19:40, 9:30, 10:10, 11:50, 12:30, 14:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      11:50  

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      10:0  
Aladdin      9:20, 14:20, 19:30  
Ngôi Đền Kỳ Quái      12:0  
Chúa Tể Godzilla      15:20, 9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 20:30, 21:30, 22:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      17:50, 21:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 9:0, 10:50, 20:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:0, 9:50, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 16:0, 16:50, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30, 22:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      17:0  

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      9:30, 15:30  
Aladdin      10:30, 12:5, 13:20, 14:40, 15:55, 19:45, 22:45  
Chúa Tể Godzilla      8:50, 11:25, 14:0, 15:50, 17:50, 18:55, 20:25, 21:30, 22:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:5, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      11:0, 11:50, 13:10, 16:35, 18:30, 20:50, 22:10, 23:10  
Phi Vụ Nữ Quyền      11:30, 13:40, 18:25, 20:35, 23:0  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:0, 17:15  

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      10:15, 14:45  
Aladdin      9:20, 12:5, 14:50, 17:40  
Chúa Tể Godzilla      8:50, 9:30, 12:20, 15:10, 18:0, 20:45, 23:25  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:40, 9:40, 11:50, 12:50, 14:0, 15:5, 16:10, 17:15, 18:20, 19:40  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:35, 9:15, 10:0, 11:0, 11:45, 12:30, 13:30, 14:15, 15:0, 16:0, 16:45, 17:30, 18:30, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 21:35, 22:5, 22:30, 23:30  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:50, 17:20, 21:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:10, 19:25, 22:55  

CGV Rice City

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      12:30, 14:55, 17:20  
Aladdin      9:25, 20:5, 12:10  
Chúa Tể Godzilla      22:45, 9:50, 12:5, 21:50, 19:45, 17:25, 14:45  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:55, 11:55, 13:55, 15:55, 17:55, 18:35, 19:55, 22:25  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:15, 11:35, 13:55, 14:50, 16:15, 17:10, 19:30, 20:35, 21:55, 22:55  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:40  

Lotte Thăng Long

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký      8:30  
Aladdin      13:0, 18:0  
Chúa Tể Godzilla      9:20, 14:40, 20:0, 21:0  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      10:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      17:30, 9:0, 11:30, 14:0, 15:30, 16:30, 19:0, 20:30, 21:30, 12:0  

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50  
Chúa Tể Godzilla      9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 23:0  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      16:0, 21:35  
Gấu Trúc Về Nhà      9:30, 14:30, 20:5  
Trùm, Cớm và Ác Quỷ      12:35, 18:10  
Đường Hầm Tội Ác      13:10, 19:40  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:5, 10:40, 12:15, 13:50, 15:25, 17:0, 18:35, 20:10, 21:45  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:25, 10:40, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 22:50  
Yêu Nhầm Sếp Bự      11:0, 15:20, 17:30, 21:50  

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:30, 10:50, 12:10, 13:15, 14:50, 17:30, 20:10, 22:50  
Chúa Tể Godzilla      11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, 23:20  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:15, 12:25, 15:55, 17:30, 18:0, 19:15, 21:20, 22:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      10:25, 11:40, 12:45, 13:30, 14:0, 15:5, 15:50, 16:20, 18:10, 18:40, 19:45, 20:30, 21:0, 22:5, 23:0, 23:20  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:25, 14:30, 16:50, 20:5  

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      14:10, 9:50, 14:40, 17:15, 19:5, 20:45, 21:40  
Chúa Tể Godzilla      9:0, 9:55, 11:35, 12:30, 14:10, 15:5, 16:45, 17:40, 18:10, 19:20, 20:15, 21:55, 22:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:30, 13:25, 14:0, 15:20, 17:15, 19:15, 19:50, 21:10  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      11:45, 11:5, 9:30, 8:50, 12:25, 13:20, 14:0, 15:35, 16:15, 16:45, 17:50, 18:30, 20:5, 21:50, 22:20, 23:0  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:20, 12:0, 16:0, 20:45, 23:10  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:30, 11:30, 23:20  

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      17:0, 20:0  
Chúa Tể Godzilla      11:0, 11:20, 13:45, 16:30, 20:30  
Gấu Trúc Về Nhà      8:45, 15:50  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:30, 9:10, 10:25, 11:10, 12:10, 12:35, 14:5, 14:45, 16:10, 16:45, 17:50, 18:20, 19:15, 21:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:35, 10:45, 13:10, 14:20, 15:35, 18:50, 20:20, 23:35  
Phi Vụ Nữ Quyền      8:50, 18:0, 21:15, 22:45  
Yêu Nhầm Sếp Bự      9:35, 13:15  

CGV Tràng Tiền Plaza

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      22:25, 19:45, 17:5, 14:25, 11:45  
Chúa Tể Godzilla      14:10, 11:30, 16:50, 22:10, 19:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:55, 12:10, 14:15, 16:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      14:10, 13:15, 10:55, 9:50, 15:35, 17:55, 19:0, 20:15, 20:55, 22:35, 23:15  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:30, 11:55, 21:20, 23:35  
Yêu Nhầm Sếp Bự      16:30, 18:25  

BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      9:35, 11:25, 14:15, 21:10, 23:10  
Chúa Tể Godzilla      9:45, 11:5, 13:30, 15:55, 18:20, 20:45, 22:30  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 16:5, 16:40, 17:50, 18:25, 19:35, 20:10, 21:20  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:30, 9:15, 10:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:0, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:35, 22:0, 23:5, 23:45  
Phi Vụ Nữ Quyền      9:0, 12:10, 16:40, 23:35  
Yêu Nhầm Sếp Bự      12:0, 14:20, 18:45  

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Aladdin      10:0, 12:0, 14:30, 19:45, 20:45, 22:15  
Chúa Tể Godzilla      8:30, 9:45, 11:0, 12:15, 13:30, 14:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20:0, 21:15, 22:30  
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái      8:0, 23:0  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      8:0, 10:15, 12:30, 14:15, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      8:15, 9:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45  

Galaxy MIPEC Long Biên

Tên phimGiờ chiếuThể loại
Chúa Tể Godzilla      10:45, 13:15, 15:45, 18:15, 20:45, 9:0, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45  
Đẳng Cấp Thú Cưng 2      9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:30, 20:15  
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối      9:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 22:0  
Từ khóa:
id news:176753