Lịch cắt điện Hà Nội ngày 16/5/2019

VY PHẠM (t/h) 16:54 | 14/05/2019

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày 16/5/2019

Sau đây sẽ là thông báo lịch cắt điện từ ngày ngày 16/5/2019 của công ty điện lực Hà Nội trên toàn khu vực thành phố để phục vụ công tác sữa chữa, nâng cấp lưới điện.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 16/5/2019
Từ khóa:
id news:174942