Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%

Lãi suất VietinBank tháng 1/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

MINH TUẤN 22:52 | 02/01/2020

Lãi suất Ngân hàng VietinBank trong tháng 1/2020 có lãi suất cao nhất là 6,8 %/năm áp dụng tại kì hạn gửi 12 tháng trở lênh, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng 1/2020 được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với tháng 12/2019.

Theo đó, lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân dao động từ 0,1% đến 6,8 %/năm tùy theo kì hạn gửi. 

Cụ thể, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa 0,1%/năm. Lãi suất tiền gửi có kì hạn dao dao động từ 0,3% đến 6,8 %/năm.

Lãi suất VietinBank tháng 1/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Trong đó, các kì hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3 %/năm. Tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3 %/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,8%/năm; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất là 5,3 %/năm.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng đang được VietinBank huy động với mức lãi suất 6,8 %/năm.Trong khi các khoản tiền gửi từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có mức lãi suất là 6,6%; từ 18 đến dưới 24 tháng là 6,7 %/năm và từ 24 tháng trở lên là 6,8 %/năm.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được áp dụng lãi suất 0,2 %/năm (cao hơn 0,1 % so với khách hàng cá nhân).

Các khoản tiền gửi dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất tương tự khách hàng cá nhân, dao động từ 4,3 đến 5,3 %/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 1/2020.
Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 1/2020.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp thấp hơn từ 0,2 đến 0,3 điểm % so với khách hàng cá nhân. 

Tại các kì hạn gửi 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương khách hàng cá nhân là 6,8 %/năm.

Ngoài ra, VietinBank cũng huy động tiền gửi USD (lãi suất 0%/năm) và EUR (lãi suất từ 0,1 - 0,2 %/năm)

Từ khóa:
id news:192704