Vàng Mua Bán
SJC HN 56,000 56,520
SJC HCM 56,000 56,500
DOJI AVPL / HN 56,100 56,450
DOJI AVPL / HCM 56,100 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 60.59 0.72 1.19%

Lãi suất SCB tháng 1/2020: Cao nhất 8,55 %/năm

MINH TUẤN 22:48 | 02/01/2020

Lãi suất Ngân hàng SCB trong tháng 1/2020 có lãi suất cao nhất là 8,55 %/năm áp dụng kì hạn cho 36 tháng.

Trong tháng 1/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất huy động so với tháng 12/2019.

Đối với tiền gửi thông thường, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng đến 5 tháng cùng có mức 5%/năm.

Lãi suất SCB tháng 1/2020: Cao nhất 8,55 %/năm

Tiền gửi kì hạn từ 6 đến 9 tháng vẫn đang được hưởng mức lãi suất 7,1 %/năm; kì hạn 10 tháng là 7,3 %/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,35 %/năm và 7,5 %/năm. Trong khi, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất là 7,7 %/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang được SCB huy động theo mức lãi suất cao nhất 7,55 %/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB áp dụng mức lãi suất là 0,8 %/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 1/2020.
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 1/2020.

Đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát được SCB tiếp tục áp dụng cùng một mức lãi suất huy động 8,55 %/năm cho các kì hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Lãi suất huy động cho kì hạn 24, 36 tháng áp dụng mức 8,35%/năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai cả phương thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm tiền gửi này với mức lãi suất là 8 %/năm cho kì hạn 13, 15 và 18 tháng.

Tuy nhiên, mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và qui định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 2/1:

Lãi suất SCB tháng 1/2020: Cao nhất 8,55 %/năm

Ở tiền gửi tiết kiệm online, SCB áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi và mức lãi suất cao.

Hiện, lãi suất huy động cuối kì của sản phẩm này với số dư dưới 1,5 tỉ đồng đang dao động trong khoảng 5% - 8,58 %/năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5 %/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5 %/năm. Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng áp dụng mức lãi suất là 5 %/năm

Kì hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động là 8,03 %/năm, 7 tháng là 8,08 %/năm, 8 tháng là 8,13 %/năm, 9 tháng là 8,18 %/năm, 10 tháng là 8,23 %/năm, 11 tháng là 8,28 %/năm và 12 tháng là 8,48 %/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất 8,58%.

Từ khóa:
id news:192701