Vàng Mua Bán
SJC HN 50,200 50,620
SJC HCM 50,200 50,600
DOJI AVPL / HN 50,200 50,450
DOJI AVPL / HCM 50,200 50,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,554.07 25,812.19
GBP 28,554.58 28,843.01
JPY 209.52 211.64
Chứng khoán
VNIndex 868.72 -2.49 -0.29%
HNX 115.65 -0.01 -0.01%
UPCOM 57.25 0.0 0.0%

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 12/2018: Giao động từ 5,4 - 7,8 %/năm

XUÂN NHƠN (t/h) 01:13 | 18/12/2018

Lãi suất tháng 12/2018 của ngân hàng VPBank giao động từ 5,4% đến 7,8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất hiện tại của VPBank là 7,8 %/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi từ 5 tỷ trở lên và có kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Lãi suất ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân trong đầu tháng 12 tiếp tục tăng lên với mức tăng 0,5% so với mức lãi suất huy động của tháng 11.

Theo biểu lãi suất hiện tại của ngân hàng, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với lãi suất dao động từ 5,3% đến 7,8 %/năm. 

Theo đó, mức lãi suất cao nhất của VPBank tăng từ 7,3 %/năm (trong tháng 11) lên 7,8 %/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi từ 5 tỷ trở lên và có kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Lãi suất huy động tại VPBank thay đổi theo cả kỳ hạn và số tiền gửi với các mức: dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đến dưới 10 tỷ đồng và từ trên 10 tỷ đồng.

Với số tiền gửi tiết kiệm dưới 100 triệu, VPBank đã tăng lãi suất huy động thêm trên tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 - 5 tháng hưởng lãi suất là 5,3 %/năm; 6 - 11 tháng là 7,2 %/năm;12 tháng là 7,25 %/năm; 13 - 15 tháng là 7,4 %/năm; 18 - 36 tháng là 7,5 %/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng như kỳ hạn từ 1 - 3 tuần có lãi suất giống nhau là 1 %/năm không thay đổi so với tháng trước. Bên cạnh đó, VPBank còn có nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm trực tuyến, gửi góp Easy Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Cụ thể như sau:

Mức tiền

Kỳ Hạn

1-3 tuần 

1 - 5 tháng

6 - 11 tháng

12 tháng

13 - 15 tháng

18 - 36 tháng

Nhỏ hơn 100 triệu đồng

1,00

5,3

7,2

7,25

7,4

7,5

Từ 100 triệu đến nhỏ hon 500 triệu đồng

1,00

5,3

7,2

7,25

7,4

7,5

Từ 500 triệu đến nhỏ hơn 5 tỷ đồng

1,00

5,3

7,2

7,25

7,4

7,5

Từ 5 tỷ đến nhỏ hơn 10 tỷ đồng

1,00

5,3

7,2

7,25

7,4

7,5

Từ 10 tỷ đồng trở lên

1,00

5,3

7,2

7,25

7,4

7,5

(*) Lưu ý dành cho khách hàng thuộc Phân khúc khách hàng Ưu tiên : Áp dụng loại tiền gửi VND từ 100 triệu đồng trở lên với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên

- Lãi suất được quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động tại quầy hiện hành cộng (+) 0,1%/năm.

- Lãi suất được nhận không vượt quá 5,5%/ năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng

Từ khóa:
id news:166552