Vàng Mua Bán
SJC HN 49,260 49,660
SJC HCM 49,260 49,640
DOJI AVPL / HN 49,400 49,550
DOJI AVPL / HCM 49,350 49,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,438.18 25,695.13
GBP 28,192.54 28,477.31
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 842.38 -1.11 -0.13%
HNX 111.61 -0.08 -0.07%
UPCOM 56.05 0.53 0.94%

Lãi suất mới nhất của ngân hàng ACB tháng 12/2018

XUÂN NHƠN (t/h) 08:02 | 20/12/2018

Lãi suất tháng 12/2018 của ngân hàng ACB giao động từ 4,8 đến 6,9%/năm với mức tiền dưới 200 triệu đồng.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất ngân hàng quy định là 1%/năm.

Từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, lãi suất thay đổi theo kỳ hạn và số tiền gửi với các mốc: 200 triệu đồng, 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng. Tương ứng với từng số tiền gửi cao hơn, lãi suất ở cùng kỳ hạn sẽ cao hơn khoảng 0,1 - 0,3%.

Đối với số tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 4,8%/năm; 2 tháng là 5%/năm không thay đổi so với mức lãi suất huy động của tháng 11;

3 tháng là 5,2%/năm; 4 - 5 tháng là 5,1%/năm giảm 0,1 % so với lãi suất 3 tháng; 6 - 12 tháng là 6,0%/năm; 13 - 15 tháng là 6,8%/năm; 18 - 36 tháng là 6,9%/năm.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Cụ thể như sau:

 

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ (%/năm)

Dưới 200 triệu

Từ 200 đến dưới 500 triệu

Từ 500 đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ đến dưới 10tỷ

Từ  10tỷ  trở lên 

1 - 3 tuần

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 Tháng

4,80

4,90

4,95

5,00

5,05

5,10

2 Tháng

5,00

5,10

5,15

5,20

5,25

5,30

3 Tháng

5,20

5,30

5,35

5,40

5,45

5,50

4 Tháng

5,10

5,20

5,25

5,30

5,35

5,40

5 Tháng

5,10

5,20

5,25

5,30

5,35

5,40

6 Tháng

6,00

6,10

6,15

6,20

6,25

6,30

9 Tháng

6,00

6,10

6,15

6,20

6,25

6,30

12 Tháng

6,00

6,70

6,75

6,80

6,85

6,90

13 Tháng

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

15 Tháng

6,80

6,90

6,95

7,00

7,05

7,10

18 Tháng

6,90

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

24 Tháng

6,90

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

36 Tháng

6,90

7,00

7,05

7,10

7,15

7,20

Ghi chú: (1): Kỳ hạn 4 Tháng – 5 Tháng chỉ áp dụng đối với Tiết kiệm 20 Tháng (2): Đối với khoản gửi từ 100 tỷ trở lên: Lãi suất áp dụng là 7,40%/năm (Khách hàng lưu ý liên hệ ACB trước khi gửi tiền)

Từ khóa:
id news:166546