Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ tư, 25/11/2020

Từ khóa: KQXSMB HÔM NAY

Xổ số miền Bắc ngày 25/7/2020 (XSMB 25/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Nam Định.

Xổ số miền Bắc ngày 24/7/2020 (XSMB 24/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hải Phòng.

Xổ số miền Bắc ngày 23/7/2020 (XSMB 23/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội.

Xổ số miền Bắc ngày 22/72020 (XSMB 15/72020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Bắc Ninh.

Xổ số miền Bắc ngày 21/7/2020 (XSMB 21/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Ninh.

Xổ số miền Bắc ngày 20/7/2020 (XSMB 20/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội.

Xổ số miền Bắc ngày 19/7 (XSMB 19/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Thái Bình.

Xổ số miền Bắc ngày 18/7/2020 (XSMB 18/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Nam Định.

Xổ số miền Bắc ngày 17/7/2020 (XSMB 17/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hải Phòng.

Xổ số miền Bắc ngày 16/7/2020 (XSMB 16/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội.

Xổ số miền Bắc ngày 15/72020 (XSMB 15/72020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Bắc Ninh.

Xổ số miền Bắc ngày 14/7/2020 (XSMB 14/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Ninh.

Xổ số miền Bắc ngày 13/7/2020 (XSMB 13/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội.

Xổ số miền Bắc ngày 12/7 (XSMB 12/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Thái Bình.

Xổ số miền Bắc ngày 11/7/2020 (XSMB 11/7/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 18h15 với lịch mở thưởng của xổ số kiến thiết Nam Định.