Thứ hai, 22/07/2019

Kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro lớn trong năm 2019

Thứ ba, 01/01/2019 | 15:30 GMT+7

CHẤN HƯNG (t/h)

Các nhà phân tích của trang mạng Bloomberg (Mỹ) đã đưa ra dự báo về các rủi ro hàng đầu đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2019.
Kinh tế thế giới đối mặt những rủi ro lớn trong năm 2019
Từ khóa: