Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ ba, 01/12/2020

Từ khóa: KINH TẾ ASEAN

Các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã thống nhất với nhóm sáng kiến hợp tác tài chính, ngân hàng do Việt Nam đề xuất.

Hiệp định thương mại châu Á Thái Bình Dương lớn vào năm 2020 sẽ tạo thành một khối thương mại lớn chiếm 30% GDP trên toàn cầu, theo chính phủ Thái Lan.