Vàng Mua Bán
SJC HN 50,170 50,550
SJC HCM 50,170 50,530
DOJI AVPL / HN 50,150 50,400
DOJI AVPL / HCM 50,200 50,370
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,628.63 25,887.51
GBP 28,348.98 28,635.33
JPY 208.71 210.82
Chứng khoán
VNIndex 868.11 -0.61 -0.07%
HNX 116.14 0.49 0.42%
UPCOM 57.28 0.03 0.05%

KienlongBank lãi đậm trong quý III nhờ giảm dự phòng rủi ro

NGUYỄN DUY 09:04 | 19/10/2018

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư cộng với giảm dự phòng rủi ro đã giúp KienlongBank đạt 73 tỷ đồng, tăng 37%.

KienlongBank (KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 178 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần của KLB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 719 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ do chi phí hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước chiếm hơn 9,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hoạt động khác lại có kết quả khả quan. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 15% đạt gần 40 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cao hơn 4 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cao hơn 8,7 lần, đạt gần 106 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giúp KLB thu về 106 tỷ đồng.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giúp KLB thu về 106 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của KLB đạt hơn 222 tỷ đồng, chỉ mới thực hiện được 55% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 56% so với cùng kỳ chỉ còn 24,4 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của KLB tăng 16%, đạt gần 178 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong 9 tháng đầu năm này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 357 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm âm hơn 502 tỷ đồng. Còn lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư lại âm hơn 130 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ âm 57 tỷ đồng do tăng mua sắm tài sản cố định. 

Đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của KLB đạt 39.452 tỷ đồng, tăng 5,69% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 11% đạt 27.157 tỷ đồng trong khi đó huy động tiền gửi của khách hàng tăng 5,9% đạt 27.671 tỷ đồng. 

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 34% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng mạnh 75% và 97%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên 1,02% so với mức 0,84% hồi đầu năm.

Từ khóa:
id news:164599