Vàng Mua Bán
SJC HN 48,450 48,820
SJC HCM 48,450 48,800
DOJI AVPL / HN 48,400 48,600
DOJI AVPL / HCM 48,400 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 25,705.79 25,965.44
GBP 28,564.75 28,853.28
JPY 205.96 208.04
Chứng khoán
VNIndex 882.62 -1.28 -0.15%
HNX 116.93 -0.49 -0.42%
UPCOM 56.33 0.0 -0.01%
Thứ sáu, 05/06/2020

Từ khóa: KHUYẾN NGHỊ CII

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/6 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/5 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/4 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 30/3 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/3 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/3 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/3 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/3 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/2 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/1 của các công ty chứng khoán.
Trong khi dòng bank là tâm điểm thị trường với tần suất được nhắc đến trong khá nhiều phiên, thì nhóm cổ phiếu dầu khí lại diễn biến phân hóa.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/1 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/12 của các công ty chứng khoán.
Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/12 của các công ty chứng khoán.