Vàng Mua Bán
SJC HN 58,500 60,320
SJC HCM 58,500 60,300
DOJI AVPL / HN 58,000 60,000
DOJI AVPL / HCM 58,000 60,200
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,832.90 27,103.94
GBP 29,688.81 29,988.70
JPY 212.27 214.41
Chứng khoán
VNIndex 841.46 1.42 0.17%
HNX 112.78 -0.57 -0.51%
UPCOM 56.12 0.06 0.11%

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 12

T.T 16:54 | 28/12/2019

Bên cạnh việc thị trường hồi phục nhẹ, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần mua ròng trở lại với giá trị đạt hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm mua vào của khối ngoại là chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và các mã bluechip như HPG, MSN, VRE...

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 25/12 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 10,86 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 898.130 đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng 220,17 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 94,75 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 12


Trong đó, khối này đã mua vào 63,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.826,27 đồng (giảm 40,83% về lượng và 52,1% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 52,99 triệu đơn vị, giá trị 1.606,1 tỷ đồng (giảm 50,48% về lượng và 58,9% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/12

14.680.010

14.765.060

-85.050

460.880

415.270

45.610

24/12

16.149.430

11.170.560

4.978.870

463.110

383.050

80.060

25/12

5.057.790

6.050.140

-992.350

129.500

141.120

-11.620

26/12

14.592.910

10.008.180

4.584.730

364.790

298.480

66.310

27/12

13.374.440

10.996.420

2.378.020

407.990

368.180

39.810

Tổng

63.854.580

52.990.360

10.864.220

1.826.270

1.606.100

220.170

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,41 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 20,89 tỷ đồng, giảm 42,62% về lượng nhưng tăng 33,31% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 1,62 triệu đơn vị, giá trị 14,95 tỷ đồng (giảm 12,55% về lượng và 3,61% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,03 triệu đơn vị, giá trị 35,84 tỷ đồng (giảm 29,69% về lượng nhưng tăng 14,95% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/12

320.250

727.980

-407.730

4.040

7.720

-3.680

24/12

401.100

285.000

116.100

2.700

5.460

-2.760

25/12

493.500

1.226.270

-732.770

4.360

16.710

-12.350

26/12

242.600

394.720

-152.120

2.210

1.990

220

27/12

164.220

398.560

-234.340

1.640

3.960

-2.320

Tổng

1.621.670

3.032.530

-1.410.860

14.950

35.840

-20.890

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 557.9250 đơn vị, giảm 17,43% so với tuần; tổng giá trị là mua ròng 2,66 tỷ đồng, giảm 89,16% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,27 triệu đơn vị, giá trị 41,27 tỷ đồng (giảm 27,67% về lượng và 52,69% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,83 triệu đơn vị, giá trị 38,61 tỷ đồng (giảm 24,83% về lượng và 38,41% về giá trị so với tuần trước).

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/12

353.060

375.570

-22.510

11.750

15.210

-3.460

24/12

131.200

91.240

39.960

3.810

2.180

1.630

25/12

39.700

168.800

-129.100

950

3.160

-2.210

26/12

323.720

708.600

-384.880

12.450

12.790

-340

27/12

427.210

488.600

-61.390

12.310

5.270

7.040

Tổng

1.274.890

1.832.810

-557.920

41.270

38.610

2.660

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng gần 8,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 201,94 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 2,24 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 85,88 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 95,26 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là HPG với 3,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 75,44 tỷ đồng; MSN với 64,73 tỷ đồng, VRE với 47,15 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 95,45 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 831.220 đơn vị.

Còn xét về khối lượng, POW là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt hơn 1,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị bán ròng 22,12 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu TIG dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh với khối lượng đạt 862.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 367.665 cổ phiếu. Tiếp theo là NTP bị bán ròng 6,09 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HUT là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 2,45 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:192356