Khó có khả năng huy động vốn, cổ phiếu Vietinbank bị hạ thị giá

Thứ năm, 06/12/2018 | 07:59 GMT+7

NGUYỄN DUY

Vietinabank cần bổ sung lượng vốn cấp 1 đáng kế và lượng vốn đáng kể này chỉ có thể đến từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Thiếu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt-VCSC vừa điều chỉnh giá mục tiêu cổ phiếu CTG của Vietinbank còn 25.900 đồng/cổ phiếu. Điều chỉnh khuyến nghị từ “Mua” thành “Khả quan” với tổng mức sinh lời dự phóng đạt 15,9% và điều chỉnh giảm P/B mục tiêu 2019 từ 1,3 lần thành 1,2 lần.

Mức điều chỉnh giảm P/B mục tiêu của VCSC là do triển vọng huy động vốn cấp 1 chưa rõ ràng của CTG, tương ứng với khả năng kiềm hãm tăng trưởng hoặc dẫn đến rủi ro pha loãng.

Vietinbank đang gặp nhiều khó khăn khi tăng vốn.
Vietinbank đang gặp nhiều khó khăn khi tăng vốn.

VCSC điều chỉnh giảm 10% dự báo lợi nhuận còn 8.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2018 khi tăng dự báo chi phí dự phòng thêm 24% cho năm 2018, do tỷ lệ dự trữ thất thoát khoản vay (LLR) cao hơn dự kiến.

Giảm dự báo thu nhập lãi ròng (NII) lần lượt 3% và 10% cho các năm 2018-2019 chủ yếu do giả định NIM thấp hơn khi giấy tờ có giá tăng mạnh trong năm 2018, tạo gánh nặng cho chi phí huy động. Do đó, VCSC điều chỉnh giảm 3% dự báo lợi nhuận 2019 còn 11.800 tỷ đồng, tăng 40% so với 2018.

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2019 chủ yếu là do chi phí dự phòng quay trở lại mức thông thường. Dù định giá của CTG tỏ ra khá hấp dẫn với mức P/B hiện tại 1,2 lần so với mức trung vị các ngân hàng mà VCSC theo dõi là 1,8 lần, nhưng tỷ lệ ROE 9 tháng đầu năm 2018 đạt 12% là thấp hơn nhiều so với mức trung vị là 16%.

Thông báo về chính sách tái cấp vốn mới của Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ được công bố trong thời gian tới. CTG cần bổ sung lượng vốn cấp 1 đáng kế và lượng vốn đáng kể này chỉ có thể đến từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Một sự thay đổi trong trần sở hữu nước ngoài tối đa (FOL) cần phải được luật thông qua và do đó sẽ tốn nhiều thời gian. Một vài giải pháp của vấn đề sẽ được giải quyết khi Ngân hàng Nhà nước công bố chính sách mới về tái cấp vốn.

NIM hiện đang chịu áp lực giảm do gia tăng vốn cấp 2. Giấy tờ tăng mạnh 83% trong 9 tháng đầu năm 2018, tạo ra áp lực giảm đối với chi phí huy động. Tuy nhiên, VCSC không cho rằng đây là dấu hiệu cải thiện đáng kể của gia tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ. Do đó NIM sẽ tiếp tục xu hướng giảm từ mức cơ sở hiện tại.

Triển vọng thu nhập phí vẫn duy trì tích cực, dù tăng đáng kể tỷ trọng thu nhập ngoài lãi (NOII) trong tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) vẫn là thách thức. Dự báo tăng trưởng thu nhập phí thuần đạt 26% và 24% trong giai đoạn 2018-2019.

Dự báo của VCSC cho tăng trưởng NOII là âm 2,4% trong năm 2019 khi thu nhập từ nợ thu hồi sẽ giảm từ mức cơ sở cao trong bối cảnh nợ xử lý thấp trong năm 2016 và 2018 và có khoản hoàn nhập từ tạm ứng cho giao dịch và đầu tư chứng khoán trong 6 tháng đầu năm 2018.

Triển vọng lợi nhuận ngắn hạn có thể đến từ dự phòng thấp hơn. Tỷ lệ dự phòng thất thoát khoản vay (LLR) trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 130% sau giai đoạn xử lý nợ xấu của VAMC. Giả định xu hướng tỷ lệ nợ xấu diễn biến tương tự các năm trước, HSC cho rằng chi phí tín dụng ngân hàng sẽ giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong năm 2019.

Nợ xấu tăng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2018 của Vietinbank đạt gần 7.596 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 70% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,36%.

Cụ thể, trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Vietinbank tăng 86% khi chiếm hơn 3.378 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của Vietinbank đều giảm 4% so với cùng kỳ, đạt lần lượt hơn 2.330 tỷ đồng và 1.871 tỷ đồng.

Dù là ngân hàng lớn nhưng cổ phiếu CTG của Vietinbank không được đánh giá là sáng sủa.
Dù là ngân hàng lớn nhưng cổ phiếu CTG của Vietinbank không được đánh giá là sáng sủa.

Thu nhập lãi thuần của Vietinbank trong quý III tăng 16,7% đạt 7.507 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ đột phá khi có lãi 787 tỷ đồng, tăng 110%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 11% đạt lãi 182 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 150 tỷ, trong khi cùng kỳ bị lỗ 14 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần tăng 22% đạt 120 tỷ. Chỉ riêng lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 1,6% đạt 543 tỷ đồng.

Còn trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietinbank đạt gần 21.948 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 55% (gần 1.986 tỷ đồng), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 4% (gần 540 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 24% (391 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 102 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, riêng trong quý III lại lỗ hơn 28 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 7.596 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 70% kế hoạch. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm hơn 8.330 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của Vietinbank còn 6.126 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương hơn 3.149 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 9.048 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do chênh lệch số tiền thực thu, thực chi từ hoạt động kinh doanh.

Tại 30/9, tổng tài sản của Vietinbank đạt hơn 1,17 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 10% và 13% so với đầu năm, đạt lần lượt 825.749 tỷ đồng và 891.617 tỷ đồng, thực hiện được 72% và 93% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 35% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 23% và 68%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 27% so với đầu năm. Điều này khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 1,36% so với 1,14% hồi đầu năm.

Từ khóa: