Vàng Mua Bán
SJC HN 50,220 50,690
SJC HCM 50,220 50,670
DOJI AVPL / HN 50,250 50,550
DOJI AVPL / HCM 50,250 50,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,497.28 25,754.83
GBP 28,485.53 28,773.26
JPY 209.11 211.22
Chứng khoán
VNIndex 876.46 11.96 1.36%
HNX 116.24 0.07 0.06%
UPCOM 57.16 0.38 0.67%
Thứ sáu, 10/07/2020

Từ khóa: INTERNET VẠN VẬT

Tương lai nào cho chuyển đổi số? Sau đây là những xu hướng tất yếu cho các tổ chức và doanh nghiệp trong tương lai.