Vàng Mua Bán
SJC HN 47,150 48,020
SJC HCM 47,150 48,000
DOJI AVPL / HN 47,100 47,800
DOJI AVPL / HCM 47,400 48,100
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,400.00 23,430.00
EUR 24,920.32 25,172.04
GBP 28,251.43 28,536.80
JPY 208.97 211.08
Chứng khoán
VNIndex 746.69 9.94 1.33%
HNX 103.43 0.17 0.16%
UPCOM 50.33 1.2 2.37%

Huy động thêm hơn 1.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

NGUYỄN DUY 08:31 | 24/05/2018

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 57.641 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 23/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng. 

Tại kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng. 

Phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.615 tỷ đồng.
Phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.615 tỷ đồng.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.615 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 215 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó vào ngày 16/5.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,26%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó vào ngày 16/5. 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,6%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó vào ngày 16/5. 

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu. Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 57.641 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Từ khóa:
id news:160179