Vàng Mua Bán
SJC HN 50,200 50,620
SJC HCM 50,200 50,600
DOJI AVPL / HN 50,200 50,450
DOJI AVPL / HCM 50,200 50,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,554.07 25,812.19
GBP 28,554.58 28,843.01
JPY 209.52 211.64
Chứng khoán
VNIndex 868.72 -2.49 -0.29%
HNX 115.65 -0.01 -0.01%
UPCOM 57.25 0.0 0.0%

HoREA đề nghị tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch tại dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên

VIÊN VIÊN 23:23 | 23/03/2020

Hiệp hội bất động sản TP.HCM vừa đề nghị UBND TP.HCM sớm triển khai Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên, huyện Bình Chánh của Công ty Lê Thành.

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh hiện vướng mắc về quy hoạch. Dự án có diện tích khoảng 34.011,4m2, trong đó, có 32.680,2m2 thuộc các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và do Công ty Lê Thành nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, còn có 1.331,2m2 đất, gồm khoảng 1.000 m2 mương thoát nước nội đồng (chỉ chiếm tỷ lệ 3,9% tổng diện tích đất dự án) và khoảng 300 m2 bờ đất thuộc Nhà nước quản lý.

Nhằm sớm triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên tại xã Tân Kiên, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất với chủ đầu tư về phương án sử dụng mương thoát nước nội đồng cắt qua dự án và tầng cao xây dựng công trình, để xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc khác của dự án và tiến hành lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất dự án.

Tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên.
Tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đã thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch của dự án, như sau: Hệ số sử dụng đất toàn khu là 5; chiều cao 18 tầng; mật độ xây dựng 50% của khối đế và 40% của khối tháp; về chỉ tiêu dân số của dự án giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quyết định.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đối với phần đất 1.000 m² kênh mương nội đồng nằm xen kẹt trong dự án thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên - Môi trường. Nhưng có ý kiến của thành viên các Sở, ngành dự họp đề xuất Ban chỉ đạo 167 của thành phố có ý kiến đối với phần đất kênh mương nội đồng, bờ đất nằm xen kẹt trong dự án. Riêng Sở Quy hoạch Kiến trúc có gợi ý chuyển đổi 1.000 m² kênh mương nội đồng, thành hồ điều tiết nước có diện tích mặt nước tăng thêm 1,2 lần trong khu vực dự án.

Tuy nhiên Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận các chỉ tiêu quy hoạch của Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên: Hệ số sử dụng đất toàn khu là 5; Chiều cao 18 tầng; mật độ xây dựng 40% khối đế; về chỉ tiêu dân số của dự án giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quyết định, phù hợp với quy mô tổng diện tích sàn xây dựng và mục tiêu của dự án nhà ở xã hội (Ghi chú: Dự án nhà ở xã hội có diện tích căn hộ tối thiểu 25 m2, tối đa 70 m2, có thể có không quá 10% số căn hộ có diện tích lớn hơn 70÷77 m2).

Hiệp hội đề nghị không cần thiết phải giao Ban chỉ đạo 167 rà soát đối với phần đất có diện tích 1.331,2m2, gồm khoảng 1.000 m2 mương thoát nước nội đồng và khoảng 300 m2 bờ đất thuộc Nhà nước quản lý, do phần đất này vẫn thuộc Nhà nước quản lý sau khi Công ty Lê Thành thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Ngoài ra, trong lúc Chính phủ chưa xem xét sửa đổi Điều 14, Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất có diện tích khoảng 34.011,4m2, trong đó có 1.331,2m2 đất, gồm khoảng 1.000 m2 mương thoát nước nội đồng và khoảng 300 m2 bờ đất thuộc Nhà nước quản lý, cho Công ty Lê Thành để đầu tư Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; Công ty Lê Thành có trách nhiệm đầu tư xây dựng hồ điều tiết nước có diện tích không thấp hơn 1.331,2m2 (có thể nhân hệ số 1,2 như quy định của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2004) trong khu vực dự án và bàn giao lại cho Nhà nước.

Từ khóa:
id news:198119