Vàng Mua Bán
SJC HN 55,900 56,420
SJC HCM 55,900 56,400
DOJI AVPL / HN 55,950 56,300
DOJI AVPL / HCM 55,900 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,758.34 27,028.63
GBP 29,666.22 29,965.88
JPY 215.70 217.88
Chứng khoán
VNIndex 938.06 -0.97 -0.1%
HNX 140.79 0.81 0.58%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%
Thứ năm, 22/10/2020

Từ khóa: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 21/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 16/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 12/10 của các công ty chứng khoán.

Trong quý I, thị trường giảm sâu do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 lần 1, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị kéo xuống mức giá sàn.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 5/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 2/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 1/10 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 28/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/9 của các công ty chứng khoán.

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/9 của các công ty chứng khoán.