Vàng Mua Bán
SJC HN 43,350 43,770
SJC HCM 43,350 43,750
DOJI AVPL / HN 43,510 43,710
DOJI AVPL / HCM 43,510 43,730
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 25,309.59 25,565.24
GBP 29,664.73 29,964.37
JPY 203.22 205.27
Chứng khoán
VNIndex 976.53 -2.43 -0.25%
HNX 103.58 -0.3 -0.29%
UPCOM 55.41 -0.04 -0.07%

Giao dịch cổ phiếu 10/10: VNR muốn bán hết cổ phiếu PGI, Vận tải Safi thu hồi ESOP

THIÊN KIM 18:05 | 10/10/2019

VNR muốn bán toàn bộ 300.008 cổ phiếu của Bảo hiểm Petrolimex, Vận tải Safi thu hồi 5.000 cổ phiếu ESOP.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) đăng ký bán toàn bộ 300.008 cổ phiếu , tỷ lệ 0,34%. Thời gian giao dịch từ ngày 15/10 đến 13/11.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO): Bà Văn Thị Hồng Phượng, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 29.000 cổ phiếu từ ngày 15/10 đến 13/11. Nếu thành công bà Phương có 224.920 cổ phiếu, tỷ lệ 0,28%.

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (SFI): Công ty dự kiến thu hồi 5.000 cổ phiếu ESOP từ người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Thời gian dự kiến thu hồi từ 17/10 đến 15/11.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Ông Trần Nguyên Đán, chồng bà Trần Thị Phương, Thành viên Ban kiểm soát, đã mua 100 cổ phiếu trong ngày 27/9.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Chuyền, đã mua 496.004 cổ phiếu trong ngày 9/10. Hiện, bà Nhung nắm số cổ phần trên, tỷ lệ 0,12%. Ông Chuyền nắm hơn 10,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,78%.

Từ khóa:
id news:186249