Chủ nhật, 21/07/2019

Giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 20/7, tại thị trường Tây Nguyên và Đông nam bộ đứng yên và dao động quanh mức 44.000-46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 19/7, giảm 500 đồng/kg tại Đồng Nai và dao động quanh mức 44.000-46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 18/7 ở Tây nguyên và Đông Nam bộ tiếp tục đi ngang và dao động quanh mức 44.500-46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 17/7 ở Tây nguyên và Đông Nam bộ tiếp tục đứng yên và dao động quanh mức 44.500-46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 16/7 ở Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500-46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 15/7 ở Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 13/7 đi ngang sau khi đồng loạt giảm giá, thị trường nguyên liệu tiêu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 12/7 giảm 500 đồng/kg, thị trường nguyên liệu tiêu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 11/7 tiếp tục đi ngang, thị trường nguyên liệu tiêu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 10/7 đi ngang, thị trường nguyên liệu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu tăng về lượng nhưng giảm về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Giá tiêu hôm nay 9/7 đi ngang, thị trường nguyên liệu Tây nguyên và Đông Nam bộ dao động quanh mức 44.500 - 46.500 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay 3/7 tại các vùng nguyên liệu Tây nguyên và Đông Nam bộ đồng loạt giảm 500 đồng/kg, dao động quanh 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và Đông nam bộ tiếp tục đứng yên và dao động từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay, tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và Đông nam bộ dao động từ 44.000 - 47.000 đồng/kg