Vàng Mua Bán
SJC HN 55,100 55,620
SJC HCM 55,100 55,600
DOJI AVPL / HN 54,920 55,400
DOJI AVPL / HCM 54,950 55,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,351.72 26,617.90
GBP 28,858.50 29,150.00
JPY 212.60 214.75
Chứng khoán
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%

Giá thu gom rác thải ở TP.HCM chỉ từ 166 đồng/kg

NGUYỄN DUY 13:06 | 23/10/2018

Dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá tối đa là 247.000 đồng/tấn. Đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giá tối đa là 475.000 đồng/tấn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đơn giá và lộ trình thu phí đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại TP.HCM.
Đơn giá và lộ trình thu phí đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại TP.HCM.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Theo đó, từ ngày 1/11/2018 giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công là 364.000 đồng/tấn, tương đương 364 đồng/kg và bằng phương tiện cơ giới là 166.000 đồng/tấn, tương đương 166 đồng/kg. 

Đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, giá tối đa là 247.000 đồng/tấn, tương đương 247 đồng/kg. Đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách Nhà nước, giá tối đa là 475.000 đồng/tấn, tương đương 475 đồng/kg.

Từ khóa:
id news:164702