Vàng Mua Bán
SJC HN 43,300 43,770
SJC HCM 43,300 43,750
DOJI AVPL / HN 43,450 43,850
DOJI AVPL / HCM 43,400 43,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 24,960.98 25,213.11
GBP 29,534.14 29,832.46
JPY 202.02 204.06
Chứng khoán
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%

Giá lúa gạo ngày 11/9: Gạo Lức tăng 500-1000 đồng/kg

THUẬN TIỆN 09:27 | 11/09/2019

Hôm nay 11/9, gạo Lức loại 1 tăng 500 đồng/kg lên thành 25.500 đồng, loại 2 tăng 1.000 đồng/kg lên 43.000. Gạo Tấm Xoan giảm 1000 đồng xuống còn 17.000 đồng/kg.

Bảng giá lúa gạo hôm nay 11/9:

STT Sản phẩm Giá (đồng/Kg) Thay đổi
 1 Nếp Sáp 20.000 Giữ nguyên
 2 Nếp Than 35.000 Giữ nguyên
 3 Nếp Bắc 25.000 Giữ nguyên
 4 Nếp Bắc Lức 35.000 Giữ nguyên
 5 Nếp Lức 25.000 Giữ nguyên
 6 Nếp Thơm 30.000 Giữ nguyên
 7 Nếp Ngồng 20.000 Giữ nguyên
 8 Gạo Nở Mềm 11.000 Giữ nguyên
 9 Gạo Bụi Sữa 12.500 Giữ nguyên
10 Gạo Bụi Thơm Dẻo 13.000 Giữ nguyên
11 Gạo Dẻo Thơm 64 12.600 Giữ nguyên
12 Gạo Dẻo Thơm 16.000 Giữ nguyên
13 Gạo Hương Lài Sữa 17.500 Giữ nguyên
14 Gạo Hàm Châu 15.500 Giữ nguyên
15 Gạo Nàng Hương Chợ Đào 19.000 Giữ nguyên
16 Gạo Nàng Thơm Chợ Đào 18.000 Giữ nguyên
17 Gạo Thơm Mỹ 15.500 Giữ nguyên
18 Gạo Thơm Thái 14.500 Giữ nguyên
19 Gạo Thơm Nhật 17.800 Giữ nguyên
20 Gạo Lức Trắng 23.000 Giữ nguyên
21 Gạo Lức Đỏ (loại 1) 25.500 +500 đồng
22 Gạo Lức Đỏ (loại 2) 43.000 +1000 đồng
23 Gạo Đài Loan 24.000 Giữ nguyên
24 Gạo Nhật 30.000 Giữ nguyên
25 Gạo Tím 40.000 Giữ nguyên
26 Gạo Huyết Rồng 45.000 Giữ nguyên
27 Gạo Yến Phụng 35.000 Giữ nguyên
28 Gạo Long Lân 28.000 Giữ nguyên
29 Gạo Hoa Sữa 18.000 Giữ nguyên
30 Gạo Hoa Mai 20.500 Giữ nguyên
31 Tấm Thơm 15.000 Giữ nguyên
32 Tấm Xoan 17.000 -1000 đồng
33 Gạo Thượng Hạng Yến Gạo 23.000 Giữ nguyên
34 Gạo Đặc Sản Yến Gạo 17.000 Giữ nguyên
35 Gạo Đài Loạn Biển 16.500 Giữ nguyên
36 Gạo Thơm Lài 15.000 Giữ nguyên
37 Gạo Tài Nguyên Chợ Đào 16.000 Giữ nguyên
38 Lúa (trấu) 6.000 Giữ nguyên

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Từ khóa:
id news:183681