Gần 163 triệu cổ phiếu ACB trong đợt chia cổ tức 15% đã được giao dịch

Thứ ba, 06/11/2018 | 06:56 GMT+7

NGUYỄN DUY

Năm 2018, ACB có 2 lần trả cổ tức bằng cổ phiếu. Lần 1 là trả cổ tức năm 2016 với 10%. Lần 2 là trả cổ tức năm 2017 với 15%.

Thông báo từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, số cổ phiếu ACB phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15% đã giao dịch từ 5/11. Theo đó, gần 162,7 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được giao dịch trên HOSE.

Trong năm 2018, ACB đã có hai lần trả cổ tức bằng cổ phiếu. Lần 1 là trả cổ tức năm 2016 với 10% hồi tháng 6. Lần 2 là trả cổ tức năm 2017 với 15% trong đợt này. Sau 2 lần phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ ACB đang ở mức 12.886 tỷ đồng.

Vốn điều lệ ACB đang ở mức 12.886 tỷ đồng.
Vốn điều lệ ACB đang ở mức 12.886 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau của ACB đạt gần 3.772 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 0,84%. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 7.424 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 33% trong khi chi phí hoạt động dịch vụ tăng 54%. 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% ở mức 1.075 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng đến 71% đạt mức 308 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 47 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 50% chỉ còn hơn 186 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng gấp đôi đạt hơn 898 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 4.776 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 56% chỉ còn chiếm hơn 660 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của ACB gấp 2,5 lần, đạt gần 3.772 tỷ đồng. 

Riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 59%, chiếm hơn 214 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của ACB gấp 2,2 lần đạt lần lượt 1.625 tỷ đồng và 1.309 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ACB đạt hơn 312.778 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 11% và 12%, đạt lần lượt 267.975 tỷ đồng và 219.080 tỷ đồng, thực hiện được 95% kế hoạch năm. 

Nợ xấu của ACB trong 9 tháng đầu năm tăng 33% so với hồi đầu năm, trong khi nợ nghi ngờ giảm 18% thì nợ có khả năng mất vốn tăng đến 60%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 0,84% so với 0,71% hồi đầu năm.

Từ khóa: