Vàng Mua Bán
SJC HN 60,750 62,420
SJC HCM 60,750 62,400
DOJI AVPL / HN 59,800 61,900
DOJI AVPL / HCM 59,800 61,900
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,832.90 27,103.94
GBP 29,688.81 29,988.70
JPY 212.27 214.41
Chứng khoán
VNIndex 841.46 1.42 0.17%
HNX 112.78 -0.57 -0.51%
UPCOM 56.12 0.06 0.11%

EVN áp dụng QR-code thanh toán tiền điện từ tháng 9/2020

P.V (t/h) 07:28 | 02/07/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức trung gian để thống nhất các giải pháp triển khai QR-code vào thanh toán điện tử trong thời gian tới.

Dự kiến, đến ngày 30/8/2020, EVN sẽ kết nối được với các ngân hàng, tổ chức trung gian thông qua QR-Code của khách hàng. Đến tháng 9/2020, Tập đoàn sẽ công bố chính thức các đơn vị kết nối thành công để triển khai trên thực tế.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, việc triển khai QR-Code trong thanh toán tiền điện sẽ là giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong năm 2020, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hướng tới xã hội không dùng tiền mặt.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Để khách hàng thanh toán tiền điện dễ dàng, EVN đã và đang triển khai xây dựng QR-Code định danh đối với từng khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một QR-Code. Mã số này sẽ gắn với khách hàng, được áp dụng trên toàn bộ hồ sơ khách hàng, hóa đơn tiền điện, thông báo tiền điện. Khách hàng cũng không cần phải nhớ mã số khách hàng khi triển khai các giao dịch với EVN.

Với EVN, việc áp dụng QR-Code sẽ góp phần tăng năng suất lao động, thực hiện hiệu quả quản lý nội bộ.

Từ khóa:
id news:206100