Vàng Mua Bán
SJC HN 44,950 45,370
SJC HCM 44,950 45,350
DOJI AVPL / HN 45,000 45,300
DOJI AVPL / HCM 44,750 45,000
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,564.10 24,812.22
GBP 29,479.79 29,777.57
JPY 200.33 202.35
Chứng khoán
VNIndex 938.13 9.37 1.0%
HNX 109.57 0.0 0.0%
UPCOM 56.34 -0.05 -0.1%
Thứ sáu, 21/02/2020

Từ khóa: ĐƠN THÂN

Diễn viên "Sống trong sợ hãi" lần đầu tâm sự chuyện chủ động làm mẹ đơn thân vì quá nhiều lần đau khổ trong tình yêu.